Αυτό το πρόσθετο έχει κλείσει από τις 27 Οκτωβρίου 2023 και δεν είναι διαθέσιμο για λήψη. Αυτό το κλείσιμο είναι προσωρινό, εκκρεμεί πλήρης έλεγχος.

idbbee

Κριτικές

10 Μαΐου 2019
Really simple to use, with literally zero coding. Plugin requires dbBee account, but building a project was also simple and easy, with few mouse clicks and drag and drops. I did not find any other similar solution for publishing custom data (I used Excel sheet).
3 Σεπτεμβρίου 2016
A very powerful and easy to use plugin. I look forward to using it more and more over time. The free version will give you the experience to test it out. I purchased the mid range plugin in order to get more out of it. Highly recommend this plugin.
Ανάγνωση όλων των 3 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“idbbee” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές