Image Compressor & Optimizer – iLoveIMG

Περιγραφή

Get your images delivered quickly. Now you can get a powerful, easy to use, and reliable image compression plugin for your image optimization needs. With full automation and powerful features, iLoveIMG makes it easy to speed up your website by lightening past and new images with just a click. Compress JPG, PNG and GIF images in your WordPress to improve the positioning of your site, boost visitor’s engagement and ultimately increase sales.

Trust reliable developers. iLoveIMG Image Compressor is brought to you by the same developers of iLoveIMG.com, popular image editor trusted by millions.

If you are looking for the best image compression tool, iLoveIMG is your choice

 • Lossy compression – Gain maximum compression while keeping sharp images.
 • Auto-compression option – Every uploaded image to your media folder will be directly compressed.
 • Extensive coverage – Compress beyond the libraries. Optimize all the images on your site.
 • Bulk optimization – Batch compress all your images in a few seconds and get back to doing what you love.
 • Popular image formats supported – Compress JPG, PNG and GIF to ensure fast site navigation.
 • Resize Image feature – Set maximum width and height to scale down bigger images while being compressed.

Beyond the basics, iLoveIMG is a fully compatible and extendable image compression plugin

 • Improve on page SEO – Image load speed is an important factor in SEO. Get your images optimized for helping your site rank higher in search engines.
 • Watermark option available – Full Compatible with our next Watermarking plugin. Protect images from theft with a custom watermark.
 • Good for eCommerce – Works great for eCommerce websites using WooCommerce, NextGen Gallery and other plugins for e-commerce.
 • Security first – Your data is not stored nor collect on our services. We are GDPR compliant.
 • Robust and frequently updated
 • Freemium service – Freely process up to 500 images per month. Need more? Subscribe our Premium plan or buy a prepaid package to use at your convenience.

iLoveIMG optimizes your visual assets to improve your page load speed, delivering high-quality images rescaled for every device. With a quick and easy installation, you can start enhancing the user experience of your site.

2.0.1

Added
* Improved class loading.

2.0.0

Changed
* Minimum Support WP Version to 5.3
* Minimum Support PHP to 7.4
* Support WP Version 6.4.1

Fixed
* Check if key ‘iloveimg_field_resize_full’ exist.
* catch processing error for php 8.

1.0.6

Changed
* Formatting and comment files according to php/wordpress standards.
* constant names in uppercase
* function names is not snake case format.
* variables name is not snake case format and include prefix.
* classes name with prefix and capital letter.
* classes files rename.
* remove comments.
* Use Yoda Conditions to check.
* change from json_encode() to wp_json_encode().
* Increment operators.
* gmdate() instead date().
* Update DB Version to 1.1.
* variable $_COOKIE no need to check.
* Unreachable statement, return false delete.
* Update iloveimg-php library to V1.1.16

Added
* missing documentation.
* Escape/sanitize data.
* using strict comparison for in_array

Fixed
* Visibility must be declared on method
* Logical operator “and” changed to “&&”
* Logical operator “or” changed to “||”
* Missing $domain parameter in function call to __().
* Loose comparisons are not allowed.
* Assignments must be the first block of code on a line.
* Noce verification
* Error checking.
* Fix conversion from number to float.
* Serialized data has known vulnerability problems with Object Injection. Changed to JSON Encode.
* Variables $height, $width, $ilove_img_account not be defined.
* Division by zero.
* An infinite loop was generated. The method itself called itself every time the process failed.
* on some servers, the $path_file variable did not contain the correct url.

1.0.5

 • match version and tag

1.0.4

 • Fix: Fixed Bulk action loops.

1.0.3

 • Fix: Fixed an error causing too many database connections

1.0.2

 • Fix: Now Bulk Optimize shows all images

1.0.1

 • Fix: Avoid other plugins CSS override
 • Fix: Misinformation in some compression percentages

Στιγμιότυπα

Εγκατάσταση

 1. Click the Install Now button. WordPress will download and install the plugin for you.
 2. Wait for the success message. A pop-up window with a link to activate the plugin will appear.
 3. Activate the plugin. iLoveIMG plugin can be installed on your site, but it will not work unless you activate it. So go ahead and click on the link to activate the plugin on your WordPress site.

Συχνές Ερωτήσεις

Can I use the plugin for free?

Absolutely. As a free user, you can optimise a maximum of 500 images per month. Once this limit is reached, you cannot compress new images until next month unless you purchase credits.

Can I make a one-time payment?

Yes, you can. You can buy a pre-paid package, which will never expire.

What happens with my original images?

iLoveIMG automatically replaces your uploaded images with an optimized version.

Do I need to have coding skills to use iLoveIMG Plugin?

Absolutely not. You can optimize image galleries without any coding or technical knowledge. We like to make things easy.

Which formats can be optimized?

iLoveIMG Compression plugin can optimize images in JPG, PNG and GIF format.

Do you have an API REST?

Yes, in fact this plugin is powered by our API. And you can integrate our image optimization tools into your software apps too! Learn more about iLoveIMG API for developers.

Do you care about the privacy of my images?

All our servers are strictly monitored as we comply with the European Data Privacy Regulation, one of the highest standards in the EU. All uploaded files use https/SSL and include our end-to-end encryption for further privacy of your data.

Moreover, all processed files are automatically deleted from our servers after being processed in a time range of one, two and twenty-four hours (depending on your user status). You can check detailed info at our Privacy Policy and our Terms and Conditions

Κριτικές

17 Αυγούστου 2022
I'm a fan of the service iloveimg.com , but unfortunately the plugin breaks the website on wordpress + elementor, I tried to install the plugin 2 times and both times I had to restore my website from backup. Be careful and don't forget about backup
Ανάγνωση όλων των 3 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Image Compressor & Optimizer – iLoveIMG” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Image Compressor & Optimizer – iLoveIMG” έχει μεταφραστεί σε 2 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Image Compressor & Optimizer – iLoveIMG” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .