Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Image Optimizer by 10web – Image Optimizer and Compression plugin

Περιγραφή

Image Optimizer by 10web
User Manual

Do you have a lot of high resolution images on your website? Images on your website can significantly increase your page load time and be frustrating for your site visitors. The optimization of images will accelerate your website, as well as help you save bandwidth and storage space on your website.

Image Optimizer WordPress plugin enables you to resize, compress and optimize PNG, JPG, GIF and PDF (paid version only) files while maintaining image quality. Lossless, Lossy and Maximum Lossy (paid version only) Compression methods are available to choose from. Lossless Compression allows you to resize images without notably impacting image quality. With Lossy Compression method you’ll be able to compress images with minimal loss of quality. Overall, the image compression plugin will enable you to resize the image files up to 80%, depending on image and compression type.

The image optimizer plugin can optimize the new images you upload, but you can also optimize existing images on your website. The WordPress plugin comes with a bulk optimization option, which allows to optimize multiple images at once with a single click. The number of images you can optimize in bulk is limited in the free version of the plugin.

Choose from 3 modes of compression available in the easy mode, including conservative, balanced, extreme. You can also choose to optimize images from the Advanced mode of the plugin.

The advanced setting of the plugin allow you to convert your images to the file format that works best for you, optimize the image sizes that you want, including thumbnails.

The plugin provides statistics, so you can always know how many images were optimized, when the last optimization occurred and how much space you’ve saved in the result.

Sign up to 10Web to add features:

 • Optimize PDF files
 • Schedule optimization to automatically compress images hourly, twice daily or daily
 • Optimize up to 50,000 images every month
 • Maximum lossy/Extreme compression

Εγκατάσταση

Thank you for your interest in Image Optimizer WD.

Minimum requirements.

 • WordPress 3.9+
 • PHP 5.5+
 • MySQL 5.x

Perform a new installation

After downloading the ZIP file of the Image Optimizer WD plugin,

 1. Log in to the administrator panel.
 2. Go to Plugins Add > New > Upload.
 3. Click “Choose file” (“Browse”) and select the downloaded zip file of the Image Optimizer WD plugin.
  For Mac Users
  Go to your Downloads folder and locate the folder with the Image Optimizer WD. Right-click on the folder and select Compress. Now you have a newly created .zip file which can be installed as described here.
 4. Click “Install Now” button.
 5. Click “Activate Plugin” button for activating the Image Optimizer WD.
 6. If the installation does not succeed, please contact us at support@10web.io.

Συχνές Ερωτήσεις

What can I achieve with Image Optimizer plugin?

Image Optimizer plugin is created to compress, convert, and reduce the size of large images throughout your website. With just a few steps, you are able to configure and perform optimization for all images. This lets you quickly decrease the amount of used storage space on the hosting of your website and speed up its performance.

The plugin lets you optimize images from directories other than WordPress Media Library. This feature lets you optimize the images by simply providing the URL of the folder containing your pictures.

Image Optimizer plugin is simple and straightforward, however, it provides all necessary options to control the optimization process, set up automatic optimization and much more. This user guide will help you configure the plugin and assemble the specific optimization type, which fits your site.

How can I quickly optimize images?

Click on Image Optimizer menu item from WordPress left menu to start its configuration. To quickly optimize the pictures, without going through advanced settings, you can use Easy Mode of Image Optimizer plugin. Click Image Optimizer menu item to navigate to the plugin’s Settings page.

Easy Mode of image optimization consist of three optimization types:

Conservative
Reduces image size up to 20%.
Keeps EXIF data of the pictures.
Keeps full-sized images.

Balanced
Reduces image size up to 40% (lossy reduction).
Keeps EXIF data of the pictures.
Keeps full-sized images.

Extreme
Reduces image size up to 90% (extreme reduction).
Doesn’t keep EXIF data of the pictures.
Doesn’t keep full-sized images.

How it works? link in this section will help you compare optimized versions of images with all three types, and choose the best one for your photos. Once you have selected the type, press Optimize Now (Bulk Optimizing) button, and the plugin will start the image compression.

In case you wish to automatically optimize uploaded images, turn on Auto Optimize setting.

Is it possible to optimize individual images?

You are able to optimize individual images from WordPress Media Library. Press Media Library link to navigate there, then open the image you need to optimize. You will find Optimize button at the bottom of right pane.

After clicking Optimize, you can Reoptimize individual images later.

Furthermore, you can optimize several images at once. Fistly, make sure to select List View of WordPress Media library, then choose the images you need to optimize. Select Optimize option from Bulk Actions dropdown box, then press Apply.

Are there any other ways for image optimization?

With its Advanced optimization settings, the plugin lets you configure image optimization and set up what best fits your website. Press Image Optimizer link from left menu, then click on Advanced tab to access its option.

As with Easy Mode, the plugin lets you activate Auto Optimize option for newly uploaded images. Don’t forget to hit Save Settings after you make changes in the plugin configuration.

You can modify the following settings from General section:

Keep EXIF data
This setting lets you keep or remove EXIF data of the images. This information is the date photo was taken, exposure, camera lense, shutter speed, etc. It makes the images larger, but in case you are a photographer, it would be best to keep it.

Exclude full-size images from EXIF data removal
In case Keep EXIF data option is set to No, you are able to enable this option to prevent EXIF data removal from full-size images.

Keep originals
In case this option is enabled, Image Optimizer plugin will create a directory titled /.iowd_orig, where it will store the original versions of optimized images.

JPG Optimization Level and PNG Optimization Level
Select the optimization level for JPG and PNG images. You can choose one of the following:
* No Compression
* Lossless Compression
* Lossy Compression
* Maximum Lossy Compression

GIF Optimization Level and PDF Optimization Level
Select the optimization level for GIF images and PDF files. You can choose one of the following:
* No Compression
* Lossless Compression

Can I convert images while optimizing them?

Turn on Enable conversion setting from Advanced Optimization options, in case you wish to convert the format of your website images, to make the site faster.

JPG to PNG conversion
PNG uses lossless compression. It is recommended to use for logos, and other pictures with transparent backgrounds. This option removes image metadata and increases CPU usage.

JPG to WebP conversion
WebP lets you have 25-34% smaller images and speed up your website. JPG to WebP conversion is lossy, but it will not affect the image quality significantly.

PNG to JPG conversion
JPG format is recommended to use for photographs and similar high-resolution images. Since it uses lossy compression, some of the image data is lost when the image is compressed.

PNG to WebP conversion
PNG to WebP conversion is lossless. WebP images are 26% smaller in size, than their PNGs. This lets you make your website faster.

GIF to PNG conversion
PNG uses lossless compression. It is recommended for logos and pictures with transparent backgrounds. Note, that animated GIFs cannot be converted.

Warning! In case the images are used in other plugins, problems may occur after converting them, if these plugins use the absolute URLs of the images. There will be no issues in case they use the media IDs of the pictures.

Is it possible to schedule image optimization?

Enable Scheduled optimization setting to automatically optimize new images based on the value of How often the optimization should reoccur setting. It can be set to one of the following options:

 • Hourly
 • Twice daily
 • Daily

Can I choose which image sizes to optimize?

You can do that with the following settings:

Exclude full-size images from optimization
Enable this setting, in case you don’t want to optimize full-size images of your website.

Resize media full-size images
If Exclude full-size images from optimization is disabled, you are able to activate resizing for full-size images in WordPress Media Library.

Resize other directory images
Activate this option to resize the images of other directories, when optimizing them.

Other directory images dimensions
In case you choose to resize the image of other directories, use this setting to provide the dimensions, to which they are going to be resized to.

Optimize these sizes
This setting lets you select which image sizes to optimize, for instance, medium or large pictures.

Don’t optimize images smaller than
Use this option to define the lower limit of image size, which will be optimized with Image Optimizer plugin.

Don’t optimize images larger than
Use this option to define the upper limit of image size, which will be optimized with Image Optimizer plugin.

Optimize once more, if optimization level has changed
If this option is enabled, the plugin will optimize the images again, in case optimization level has been changed in Image Optimizer settings.

Can the plugin optimize images from other directories?

Image Optimizer plugin lets you optimize images of other directories of your domain with just a few clicks. You will only need to provide Directory Path after pressing Select Directory button. Make sure to press Save Directories button after adding the path.

In case you have uploaded new images to the selected directory after adding it to Image Optimizer settings, you need to press Refresh button to add the new pictures to optimization queue.

Where can I check stats of image optimization?

The following two sections of the plugin allow you to review the statistics and reports about optimization:

Statistics

To let you quickly check the optimization results and be posted about latest optimization process, the plugin adds Statistics section to Image Optimizer settings. You can check the reduction size in WordPress Media Library or other directories, see how many images were optimized, and more.

Report

To see long-term results and the list of optimized images, you can use Report dashboard. Go to Image Optimizer > Report page to access the list. This dashboard lets you filter the images by name, date, size or type. You can also clear the optimization history of each individual image, or reset the report by pressing Clear History button.

Κριτικές

22 Ιανουαρίου 2020
Thanks alot for this good plugin please increase the number of images we can optimize for free package. Thanks
6 Σεπτεμβρίου 2019
that conversion while optimizing feature is really next level
14 Νοεμβρίου 2018
I'd run into "something happened," or some such thing, and it didn't do its job, but I haven't observed it as much as I might have, so maybe I'm not being fair to it. I'll check in another time when I've used it more.
1 Νοεμβρίου 2018 1 απάντηση
Seemed easy enough, ran it and it said it optimized ~400 images. But didn't show me any statistics and it didn't actually save any space.
Ανάγνωση όλων των 54 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Image Optimizer by 10web – Image Optimizer and Compression plugin” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0.25

 • Fixed: jQuery deprecated issues

1.0.23

 • Changed: Sign-up links

1.0.22

 • Changed: Sign-up link and limitations

1.0.21

 • Changed: Limitation

1.0.20

 • Fixed: Minor bugs

1.0.19

 • Added: Sign up 10Web Banner

1.0.17

 • Fixed: Conflict with photo gallery
 • Changed: wd lib

1.0.15

 • Fixed: Bug on gallery and enabled directory

1.0.13

 • Changed: 10web links

1.0.12

 • Fixed: Minor bug

1.0.10

 • Changed: Check php version

1.0.9

 • Removed: Notification

1.0.8

 • Fixed: Minor bug

1.0.7

 • Changed: Paid version Banner
 • Added: Premium page
 • Changed: API server

1.0.6

 • Changed: Optimized images count per request

1.0.5

 • Fixed: Bug on autooptimize

1.0.4

 • Fixed: Minor bug
 • Changed: Deactivation popup

1.0.3

 • Added: Integration with Photo Gallery plugin.

1.0.2

 • Changed: Require PHP 5.5
 • Changed: Using AJAX for getting optimizer scan info

1.0.1

 • Added: Check required PHP version

1.0.0

 • Initial version