Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Image show box

Περιγραφή

-仿QQ空间个人中心查看图片功能;
-Lightbox效果;

-采用JQuery编写,不写入数据库;
-可自定义不显示效果部分(在需要屏蔽效果位置使用带有class=”noimgshow”的标签包括即可);
-完全原创,版权归Joychao(http://www.joychao.cc)所有;
-增加点击半透明层可关闭查看。
-无须用户操作自动判断是否加载jQuery类库;

如有问题请联系:
QQ:44294631
Url:www.joychao.cc
Email:Joy@joychao.cc,44294631@qq.com
Msn:anzhengchao@msn.cn
Thank you!

Στιγμιότυπα

  • /tags/2.1.4/screenshot-1.jpg

Εγκατάσταση

1.上传插件到wordpress的/wp-content/plugins/目录;
2.进入控制板启用插件;
1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory

2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

▶说明:有可能根据主题不同需要做如下修改:
找到img文件夹下show.js的24行:
$(“.post-content img,.post-text img,.entry img,#container img,.content img,.post img,.posttext img”).addClass(“imgshow”);

在 $(“”)里边填入你的主题文章内容现实的外层的标签的ID或者类名加上img,例如加入:.entry img;

或者你自己添加一句:$(“.entry img”).addClass(“imgshow”);

▶例如:我的主题内容显示部分是:
<div id=”post-content”>这里是文章内容</div>
那么就应该加入:#post-content img
或者添加一句:$(“.entry img”).addClass(“imgshow”);

注意:ID请在名字前使用:#号;类名(class)请使用: .号;

例如:id=”abc”,那么填入:#abc img;
class=”abc”,那么填入:.abc img;
如有问题请联系:
QQ:44294631
Url:www.joychao.cc
Email:Joy@joychao.cc,44294631@qq.com
Msn:anzhengchao@msn.cn
Thank you!

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Image show box” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές