Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

itemprop WP for SERP/SEO Rich snippets

Περιγραφή

This plugin is very simple. Using WordPress built in function to filter element attributes and adding < meta > tags with schema.org item properties.

This plugin will NOT FIX BADly programmed WordPress sites!

Project itempropWP homepage

Have a good idea for improvement? Share it | BUG report

Example output:

<span itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="itempropwp-wrap">
 <span itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="itempropwp-wrap">
  <!-- Itemprop WP 3.5.201610051 by Rolands Umbrovskis https://umbrovskis.com -->
  <meta itemprop="name" content="Title of the Article" />
  <meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" 
   itemType="https://schema.org/WebPage" 
   itemid="http://fulllink.example.com/seo-optimized-article/"/>

  <meta itemprop="url" content="http://fulllink.example.com/seo-optimized-article/" />
  <span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject">
   <meta itemprop="url" content="http://fulllink.example.com/seo-optimized-article/example.jpg" />
   <meta itemprop="width" content="640"/>
   <meta itemprop="height" content="480"/>
  </span>
  <meta itemprop="author" content="http://fulllink.example.com/author/authorusername/"/>
  <meta itemprop="description" content="excerpt from post OR first 170 symbols (with full word), ..." />
  <meta itemprop="datePublished" content="2012-09-13 19:17:21"/>
  <meta itemprop="dateModified" content="2016-02-15 13:33:25" />
  <meta itemprop="interactionCount" content="UserComments:356"/>
  <span itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization">
   <span itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject">
    <meta itemprop="url" content="http://fulllink.example.com/logo.jpg">
   </span>
   <meta itemprop="name" content="Example Blog">
  </span>
  <!-- Itemprop WP 3.5.201610051 by Rolands Umbrovskis https://umbrovskis.com end -->
</span>

Ανασκόπηση

<div itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review">
 <meta itemprop="name" content="Item Title is greate!" />
 <meta itemprop="author" content="Rolands Umbrovskis" />
 <meta itemprop="datePublished" content="2011-03-25" />
  <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating">
   <meta itemprop="worstRating" content = "1"/>
   <meta itemprop="ratingValue" content="4.5" />
   <meta itemprop="bestRating" content="5" />
  </span>
  <span itemprop="itemReviewed" itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
   <meta itemprop="name" content="Item Title" />
  </span>

  <div itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
   <meta itemprop="name" content="Item Title" />
   <span itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
    <meta itemprop="price" content="55.36" />
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
    <link itemprop="availability" href="http://schema.org/InStock" />
   </span>
  </div>
  <meta itemprop="description" content="Great Item Title for the price." />
</div>

Πως λειτουργεί;

This assumes that Your page is not fully integrated with HTML5’s data properties for microdata. This plugin will create small code inside Your full content, with extra microdata from schema.org. This will be ONLY on singular pages – post, page or your custom post type.

Once we are on singular page:

 • we will extract from it EXCERPT.
 • If You haven’t provided excerpt, plugin will look-up for post content, and downsize it to 170 symbols up to full word.
 • If your content consist ONLY of shortcode, it will strip it out, and leave empty content. 🙁
 • If we have empty content, from previous step, we will use post title. Not best choice, but at least we have some description.
 • If Your post do not have even title, plugin will give up and your description will be empty. (This is very bad :’) )

Other options, like datePublished, dateModified (if enabled), UserComments (if enabled), url are taken from post

Development: Github

Developer on twitter @UmbrovskisCom / @SimpleMediaCode

Require PHP at least 5.3

Στιγμιότυπα

 • 3.0 Full featured example https://simplemediacode.com/wordpress-pugins/itemprop-wp/
 • 3.3.0 Full featured Ανασκόπηση example https://simplemediacode.com/wordpress-pugins/itemprop-wp/

Εγκατάσταση

 1. Unzip the download package
 2. Upload itempropwp to the /wp-content/plugins/ directory
 3. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού “Πρόσθετα” στο WordPress
 4. See itempropwp.php for usage

Συχνές Ερωτήσεις

There are no questions for now! Ask!

Installation Instructions
 1. Unzip the download package
 2. Upload itempropwp to the /wp-content/plugins/ directory
 3. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού “Πρόσθετα” στο WordPress
 4. See itempropwp.php for usage

Κριτικές

3 Σεπτεμβρίου 2016
We had a hard time finding a plugin that included the "Article" schema tag in the Shema markup and this one did it perfectly
Ανάγνωση όλων των 16 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“itemprop WP for SERP/SEO Rich snippets” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

3.5.201706131

 • implementing index.php against exposure of data

3.5.201610051

 • tested up to 4.6.1

3.5.201604171

 • tested up to 4.5

3.5.201602152

 • schema.org and Google article requirement changes (since 3.5.201602152). Thanks to @jasonreposa on Issue #28

3.5.201512231

 • Versions changed. Nothing more

3.4.10

3.4.9

 • Same as 3.4.8

3.4.8

 • Illegal string offset onoff Issue #20, thank to Robert Roose (@summatix)[https://github.com/summatix] on GitHub

3.4.7

3.4.6

 • Simple check for WordPress. Make sure we don’t expose any info if called directly Issue #18

3.4.5

 • compatible with WordPress 4.2.*

3.4.4

 • Typo fix in plugin’s description

3.4.3

3.4.2

3.4.1

 • fixed: Illegal string offset ‘onoff’. Issue #10 Thanks for report to Arthur Lutz
 • tested: PHP 5.2.10 & Apache 2.2 / 5.5.9 & apache 2.4

3.4.0

 • updated: in Review – default price now with filter
 • updated: in Review – default currency now with filter

3.3.6

 • fixed: wp_register_style was called incorrectly. Reported RFT Group.

3.3.5

 • small bugfix in rare cases: “For some reason all blog articles now have Type: http://schema.org/Review;”, thanks to indevd bugreport

3.3.4

3.3.3

3.3.2

 • Compatibility with NextGen gallery. Thanks to indevd

3.3.1

 • Review summary fix
 • updated: better naming
 • updated: review On/Off positions

3.3.0

 • new: itemprop=”review”
 • updated: admin interface for options

3.2.0

 • updated: admin interface for options
 • new: CSS class for wrapper

3.1.4

 • updated: itemprop=”description”
 • Admin interface for options: description lenght (if excerpt not provided),show/hide UserComments:325, show/hide dateModified

3.1.3

 • fixed: itemprop=”description”

3.1.2

 • fix: itemprop=”description”

3.1.1

 • new: itemprop=”description”

3.0

 • new: context
 • new: itemprop=”name”
 • new: itemprop=”url”
 • new: itemprop=”image”
 • new: itemprop=”author”
 • new: itemprop=”datePublished”
 • new: “UserComments:325″ itemprop=”interactionCount”

2.0

 • new code
 • now as extendable class function
 • new: using WordPress filter for image attributed on thumbnails

1.1

 • fix: SMCIPWPURL

1.0

 • init