Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Plugin Name:交流瓶WordPress插件

Περιγραφή

交流瓶能将文章转播到微博平台、SNS社区,利用微博来快速传播,并产生大量转发与评论, 支持微博评论回流到社区中,实现评论的双倍增长,继而给网站带来更多人气

交流瓶是什么?

该插件是交流瓶(jiaoliuping.com)的Wordpress客户端。
能将能将文章转播到微博平台、SNS社区,利用微博来快速传播,并产生大量转发与评论, 支持微博评论回流到社区中,实现评论的双倍增长,继而给网站带来更多人气.
支持腾讯微博,新浪微博,网易微博,搜狐微博,人人网,开心网,豆瓣网及其它安装了插件的discuz站,wordpress站
可以帮助博主方便的分享文章,提高营销效果,或者更多的流量。同时也支持这些网站的用户登录wordpress

交流瓶能做什么

一、同步文章到其它网站上去
二、双向同步文章的回复,wordpress的回复同步到微博去,微博的评论同步回文章的回复中
三、让信息传播的更远、更广
四、直接用其它网站的帐号登录wordpress(需要wordpress支持注册新用户)

交流瓶需要注册吗,需要付费吗

无需注册,无需付费,安装便用

Στιγμιότυπα

 • 后台配置主界面
 • 发布文章时选择要同步到哪里去
 • 登录时可通过交流瓶支持的网站帐号登录
 • 发布到其它网站上的显示

Εγκατάσταση

 1. 可在线安装或者上传jiaoliuping-wordpress到/wp-content/plugins/
 2. 激活插件
 3. 管理员便可在后台看到交流瓶菜单
 4. 先注册网站到交流瓶
 5. 注册成功后,通过“绑定更多网站”授权绑定博文想同步的网站,如QQ微博,新浪微博,人人网等,这一步是在交流瓶上操作
 6. 绑定完成后,回到wordpress的交流瓶配置界面刷新一下,便可看到所绑定的网站
 7. 在发布博文时,但可看到“选择要同步网站”,勾选后,发布博文时,博文便可同步到这些网站去了
 8. 有问题请联系我们: qq 1875038809 豆瓣小组 http://www.douban.com/group/469579/ 电话(0851)96696628

Συχνές Ερωτήσεις

微博只能显示140个字,但文章肯定不止,那同步过去时怎么显示的

同步到微博时会显示部分文字加上博客的地址链接,可以从链接点击到博客来

登录时为什么不能使用其它网站的账号登录

只有wordpress站点设置了允许注册新用户时才能在登录界面看到使用其它网站账号直接登录的功能

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Plugin Name:交流瓶WordPress插件” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.2

 • 增加了使用其它网站帐号登录wordpress的功能