Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Jinx-Breadcrumbs

Περιγραφή

The plugin allows you to render breadcrumbs and configurate them with filters.

Usage

Use the function ‘jinx_breadcrumbs’ to render the breadcrumbs where you want them to be. You may overwrite the default arguments by passing an array to the function.

<?php

 if (function_exists('jinx_breadcrumbs')) :

  jinx_breadcrumbs([
   // default args
   'home' => __('Home', 'jinx-breadcrumbs'),
   'search' => __('Search: "%s"', 'jinx-breadcrumbs'),
   '404' => __('Error 404', 'jinx-breadcrumbs'),
   'author' => __('Author: %s', 'jinx-breadcrumbs'),
   'year' => 'Y',
   'month' => 'F',
   'day' => 'd',
   'before' => '<nav aria-label="breadcrumb"><ol>',
   'after' => '</ol></nav>',
   'before_item' => '<li%s>',
   'after_item' => '</li>',
  ]);

 endif;

?>

You may also use the filter ‘jinx_jinx_breadcrumbs’ to overwrite them.

<?php

 add_filter('jinx_breadcrumbs', function($args) {

  return array_merge($args, [
   'home' => __('Start', 'cca'),
   'search' => __('Your searched for "%s"', 'cca'),
  ]);

 });

?>

The plugin will automatically try to find the correct archive pages by using the rewrite slug of custom taxonomies and post types.

If you may want to change this behavior, you may use some filters to manipulate the archive page.

If you return NULL, the archive page will be removed.

<?php

 // filters the archive page, passing the PID, type ('taxonomy' or 'post_type') and name (eg. 'video')
 add_filter('jinx_breadcrumbs_archive', function($pid, $type, $name) {

  return $pid;

 }, 10, 3);

 // filters the archive page, passing the PID and name (eg. 'video')
 // the type is part of the filter (eg. 'jinx_breadcrumbs_archive_taxonomy')
 add_filter('jinx_breadcrumbs_archive_{type}', function($pid, $name) {

  return $pid;

 }, 10, 2);

 // filters the archive page, passing the PID
 // the type and name are part of the filter (eg. 'jinx_breadcrumbs_archive_post_type_video')
 add_filter('jinx_breadcrumbs_archive_{type}_{name}', function($pid) {

  return $pid;

 }, 10, 1);

?>

Εγκατάσταση

 1. Unzip the downloaded package
 2. Upload jinx-block-renderer to the /wp-content/plugins/ directory
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Jinx-Breadcrumbs” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές