Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Joggin Agenda

Περιγραφή

Ce plugin affiche dans un widget la liste des prochaines sessions d’un utilisateur jogg.in. Pour cela, il suffit de saisir votre identifiant sur le widget.

Στιγμιότυπα

  • Recuperation de votre identifiant Jogg.in
  • Insertion du widget et configuration

Εγκατάσταση

  1. Envoyer le plugin dans le répertoire /wp-content/plugins/jogginAgenda, ou l’installer via l’écran d’administration de WordPress.
  2. Activer le plugin via le menu ‘Plugins’
  3. Ajouter le widget et le configurer avec votre identifiant
  4. Utiliser les shortcodes pour personnaliser sa boucle d’affichage

Συχνές Ερωτήσεις

Shortcodes disponibles pour l’affichage personnalisé {DATE} {SHORTDATE} {TITLE} {DISTANCE} {ALLURE} {TEMPS} {LINK} {/LINK} {IMAGE}

Κριτικές

There are no reviews for this plugin.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Joggin Agenda” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Σύνοψη αλλαγών

1.3 : Correction UTF8 + CSS Spécifique 1.2.1 : Divers correctifs et ajustement 1.1 : Ajout des shortcodes pour contruire sa boucle personnalisée en HTML