Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

jTab Guitar Tab Shortcode

Περιγραφή

jTab Guitar Tab Shortcode displays clean SVG graphics of guitar chords and tab on your WordPress blog, based on simple text notation entered into a WordPress shortcode.
This plugin is based on the excellent open-source jTab JavaScript library by Paul Gallagher (http://jtab.tardate.com). “jTab is a javascript-based library that renders notation using CSS and scalable vector graphics (SVG). It works in most modern browsers that support javascript, CSS and scalable vector graphics (SVG).”

I’d rather show than tell! To see plenty of examples, visit the shortcode plugin page at http://jtab-guitar-tab-shortcode.marichiba.com.

USAGE

Display guitar chords

[jtab phrase="C / Am / F / G G7"]

Display guitar tab with chords

[jtab phrase="Bm $3 4 4h5p3h4 5 $2 3 5 7 7h8p7 5/7 | A $4 7 9 $3 7 6 $5 9 $4 7h9 7 $5 9\7 5/7 |"]

Display a form allowing users to render jTab notation in real-time

[jtab showform='true' buttontext='jTab me, baby!' phrase='C Am F G']

Specify different class and/or id for the jtab div

[jtab phrase="C / Am / F / G G7" class="myclass" id="myid"]

Do you need different functionality from this shortcode, or a different plugin altogether? Hire me! Go to http://www.marichiba.com/contact-me.

You can hire me!

Do you need different functionality from this shortcode, or a different plugin altogether? Hire me! Go to http://www.marichiba.com/contact-me.

Εγκατάσταση

I recommend installing and activating this plugin from the WordPress admin panel under Plugins > Add New. If you must download and install separately:

  1. Upload the jtab-guitar-tab-shortcode folder to /wp-content/plugins/
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.

Συχνές Ερωτήσεις

Lay ’em on me. Visit the plugin’s comments page at http://jtab-guitar-tab-shortcode.marichiba.com/comments-kudos-complaints

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“jTab Guitar Tab Shortcode” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

No changes of note yet.