KIA Subtitle

Περιγραφή

KIA subtitle allows you to easily add a subtitle to your posts and retrieve it in the loop in the same manner as the post title. By using the_subtitle() or get_the_subtitle().

It adds a simple input field right under the title field of posts, pages and any custom post type. It also add a subtitle column to the edit screen as well as to the quick edit.

You can also use the shortcode [the-subtitle] to display it within the post content.

Displaying the subtitle on the front-end

This plugin does not attempt to output the subtitle. With an infinite number of themes, it is not possible for us to support that. The onus is on the user to customize their theme accordingly.

This plugin creates an the_subtitle() template tag that can be used in your theme’s templates as follows:

if( function_exists( 'the_subtitle' ) ) the_subtitle();

You can wrap the string in some markup using the $before and $after parameters.

if( function_exists( 'the_subtitle' ) ) the_subtitle( '<h2 class="subtitle">', '</h2>' );

WooCommerce support

There is a small bridge plugin you can install and activate to automatically display the subtitle in most WooCommerce locations. This will work for all themes that are using WooCommerce’s default hooks.

NB: It’s known that the Ocean WP theme has it’s own hooks in the WooCommerce templates. You will need to alter the bridge plugin… please take a look at this support thread.

WPML Ready

KIA Subtitle has been tested by WPML and will allow you to translate the subtitle on multilingual sites.

Υποστήρικη

Support is handled in the WordPress forums. Please note that support is limited and does not cover any custom implementation of the plugin.

Please report any bugs, errors, warnings, code problems to Github

Στιγμιότυπα

 • This is what the input will look like in the Block Editor.
 • This is what the input will look like in the Classic Editor.

Εγκατάσταση

 1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού “Πρόσθετα” στο WordPress
 3. Add the ‘the_subtitle()’ tag to your theme:
  if(function_exists(‘the_subtitle’)) the_subtitle();
 4. if you need to ‘return’ the value, you can use get_the_subtitle() which accepts a $post_id parameter if you need to use it outside the loop
  if(function_exists(‘the_subtitle’)) $subtitle = get_the_subtitle( $post_id );
 5. As of version 1.2 the_subtitle accepts 3 parameters: the_subtitle( $before = Null, $after = Null, $echo = True );
 6. As of version 1.3.4, there is a filter for the_subtitle

Συχνές Ερωτήσεις

How do I display the subtitle in my theme?

The simplest way is with the the_subtitle() template tag as follows:

if( function_exists( 'the_subtitle' ) ) the_subtitle();

You can wrap the string in some markup using the $before and $after parameters.

if( function_exists( 'the_subtitle' ) ) the_subtitle( '<h2 class="subtitle">', '</h2>' );

Where do I add this code?

Unfortunately, I cannot tell you exactly what file to place the above code in because 1. I don’t know where you want to display the subtitle and 2. every theme’s structure is different.

However, in general, the_subtitle() is a template tag so you will want to put it in a template file. Probably, you are looking for the file that contains your post loop. For most themes it’s single.php ( or page.php for pages ), but for many it could also be content.php. Assuming you want the subtitle to display directly after your main title, you’d place the above code after:

<h1 class="entry-title"><?php the_title(); ?></h1>

As an example if you wanted to display the subtitle on standard single posts, in the Twenty Twenty theme you’d create a copy of the entry-header.php template in your child theme and modify it as shown in this gist

How do I style the subtitle?

If you have wrapped the subtitle in an H2 tag with the class of subtitle like in the gist above, you can then style it any way you’d like.

.subtitle { color: pink; }

Can I display the subtitle for my WooCommmerce products

Yes! You can use this bridge plugin to automatically display the subtitle in most WooCommerce locations.

Can I add the subtitle to the Page Title Meta tag

function kia_add_subtitle_to_wp_title( $title ) {
if ( is_single() && function_exists(‘get_the_subtitle’)) && $subtitle == get_the_subtitle( get_the_ID() ) ) {
$title .= $subtitle;
}
}
add_filter(‘wp_title’,’kia_add_subtitle_to_wp_title’);

Is this translation ready?

WPML now supports KIA Subtitle!

Κριτικές

22 Ιανουαρίου 2022 1 απάντηση
my first and may be last comment on WordPress just to proof that this is a great plugin. maybe it is a matter to mention that Kia is the first free plugin which i was not forced to return to stage or backup 😀 don't dirty your hand with adding subtitle by yourself, use this and be sure to support the man behind. thanks Viking!
7 Νοεμβρίου 2021
Very useful plugin! Lightweight, easy to set up, I recommend this plugin! Thank you very much!
25 Φεβρουαρίου 2021
It is a simple and very useful plugin that I have already used on more than one occasion. It works perfectly with several different themes. Currently used with Woocommerce on Avada theme and WordPress 5.6.2 Thank you very much
19 Απριλίου 2020 2 απαντήσεις
Thank you so much for this clean and perfect working plugin! Works great with WooCommerce and StoreFront theme, blends right in, no code modding or CSS needed. Please keep up the great work and thank you again.
11 Μαρτίου 2020 1 απάντηση
Well done. I spent hours trying to add a subtitle field with other plugins with no luck. Finally with KIA it works!
28 Οκτωβρίου 2019
Still the only possible solution to add "brand" subtitles to my Woocommerce products in my theme - works like a charm on single and catalogue pages. However, I hope that maybe one day the subtitles will allow to link to other sites 🙂 Then it will be perfect.
Ανάγνωση όλων των 16 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“KIA Subtitle” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “KIA Subtitle” έχει μεταφραστεί σε 4 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “KIA Subtitle” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

3.0.3

 • Fix: Check subtitle is set before updating.

3.0.2

 • Fix: Do not load Gutenberg assets if CPT does not support ‘custom-fields’. Replace with fallback metabox.

3.0.1

 • Fix: Remove the duplicate metabox for post types using Classic Editor.

3.0.0

 • Add subtitle as a panel in the Gutenberg editor

2.0.0

 • Add subtitle as a metabox that is compatible with Gutenberg editor

1.6.8

 • Add width to column for WooCommerce products

1.6.7

 • Update donation link
 • Update required and tested against versions
 • Fix column location for WooCommerce products
 • Minify admin script

1.6.6

 • Insert subtitle after title, or at end if subtitle does not exist

1.6.5

 • Add wpml-config.xml for compatibility with WPML

1.6.4

 • Add link to plugin settings
 • testing against WP4.4

1.6.3

 • fix docblock

1.6.2

 • save subtitles on attachments. Apparently attachments don’t fire save_post hook

1.6.1

 • resolve PHP warnings in strict-standards mode

1.6

 • switch to KIA_Subtitle() instance versus global variable

1.5.4

 • restored accidentally deleted script for quick edit

1.5.4

 • remove unneeded script code now that input is using ‘placeholder’
 • remove tabindex on input (wasn’t doing anything anyway)
 • add script to tab from title to subtitle, to content. props @Giuseppe Mazzapica
 • add readme.md

1.5.3

 • verify WP3.8 compatibility
 • remove backcompat on edit_form_after_title hook
 • better docbloc

1.5.2

 • Move changelog back to readme.txt #facepalm

1.5.1

 • Switch sanitization to less restrictive sanitize_post_field, which matches how the main post title is sanitized by WordPress
 • Move changelog to separate file

1.5

 • Switch options to “check to enable” instead of “check to disable” (all post types are enabled by default)
 • Include upgrade routine to switch any old options to new format
 • Update FAQ with example for Twenty Twelve

1.4.3

 • Adjust $args for get_post_types()
 • Fix buggy conditional logic for users with no post types excluded

1.4.2

 • Adjust $args for get_post_types()
 • switch ‘kia_subtitle_post_types’ filter to ‘kia_subtitle_post_type_args’

1.4.1

 • Adjust $args for get_post_types()
 • add ‘kia_subtitle_post_types’ filter to plugin’s options

1.4

 • Add ability to exclude subtitle from certain post types

1.3.4

 • Add filter the_subtitle to allow subtitle content to be modified

1.3.3

 • Fix Notice: Undefined property
 • Clean up enqueue scripts

1.3.2

 • Fix for back-compatibility

1.3.1

 • Add example code to FAQ

1.3

 • Better escaping of HTML attributes thanks to @nealpoole
 • Take advantage of new action hook in WP 3.5

1.2

 • Mimic the_title(), so the_subtitle() now accepts before, after and echo parameters:
  the_subtitle( $before = ”, $after = ”, $echo = true )

1.1.2

 • Fixed quick edit refresh ( second click on quick edit for same item and the value still reflected the original )

1.1.1

 • Fix ability to remove subtitle

1.1

 • Add column to edit.php screen
 • Add subtitle to quick edit
 • Load script on edit.php screen again

1.0.2

 • update donate link

1.0.1

 • Don’t load script on edit.php screen

1.0

 • Initial release.