Αυτό το πρόσθετο έχει κλείσει από τις 19 Απριλίου 2024 και δεν είναι διαθέσιμο για λήψη. Αυτό το κλείσιμο είναι προσωρινό, εκκρεμεί πλήρης έλεγχος.

knight-lab-timelinejs

Κριτικές

3 Απριλίου 2023
Tried to embed the created Storymap, but gives me an error. A direct link works fine, but I want to embed it in a page. Unfortunately.
7 Μαΐου 2019
My go-to timeline for a horizontal timeline setup (rather than a vertical scroll-to-navigate timeline which this doesn’t really accommodate). It would be nice to see some more updates to this plugin. One larger request would be to make it not require Google Spreadsheet and instead allow it to be managed via the WordPress admin.
12 Φεβρουαρίου 2019
I really like the design and the possibilities but if you ever need support, phewf, go elsewhere. It’s taken me nearly 48 hours to get answers on how to get my timeline working up and running again after I made a very minor change to the content, which shouldn’t effect anything about the functionality of the plugin. The support staff seem really indifferent, (I was literally told to read the instructions :s) reluctant to read emails properly, respond to emails in a timely manner. This is all super-too-bad because it’s a good tool, however, I would not recommend it if you are trying to use it in a professional capacity.
15 Φεβρουαρίου 2018
Iframe embed was breaking bxslider but the plugin worked well.
7 Ιανουαρίου 2018
Great plugin for display timeline, work perfectly for me
3 Φεβρουαρίου 2017 6 απαντήσεις
I love this tool, but unfortunately the plug-in just doesn’t seem to work. Even using the default Google Docs spreadsheet results in errors. We reverted to using the iframe embed method which works just fine. Not sure if the error is a result of changes to Google Docs, or possibly another update. It’s just a shame – hopefully a future update may resolve the problems. In the meantime, I’d suggest anyone having problems uses the iframe embed method (you can generate the iframe via the Timeline website: http://timeline.knightlab.com/)
Ανάγνωση όλων των 13 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Knight Lab Timeline” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές