Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Kopa Framework

Περιγραφή

The Kopa Framework plugin is an easy way to get theme options, sidebar manager, layout manager and custom layouts feature to your WordPress site.

Εγκατάσταση

 1. Upload the files to the /wp-content/plugins/kopa-framework/ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. Go to Appearance->Theme Options and use.

Συχνές Ερωτήσεις

Installation Instructions
 1. Upload the files to the /wp-content/plugins/kopa-framework/ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. Go to Appearance->Theme Options and use.

Κριτικές

3 Σεπτεμβρίου 2016
Good framework, easy to use. 5 stars
3 Σεπτεμβρίου 2016
It save my time to do a theme, thank you so much
Ανάγνωση όλων των 5 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Kopa Framework” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.3.5

 • Fix bug with function sanitize_email

1.3.4

 • Fix css group metabox

1.3.3

 • Fix: add new function to escape data for field “datetime”

1.3.2

 • Edit field’s description. Allow tags ‘b’, ‘i’, ‘p’
 • Fix field link not working with “compress mode”

1.3.1

 • Fix saving field meta in Metabox Group

1.3.0

 • Deprecated ‘chosen_singular’ use ‘singular’ with ‘multiple’=>’true’ instead.
 • Deprecated ‘icon’ use ‘icon_picker’ instead.
 • Add widget_start(), widget_end() to Kopa_Widget Class
 • Add form field files in /include/admin/fields in Kopa_Widget
 • Add new field ‘link’
 • Add Group Tab in Metabox
 • Add the case Show metabox only ‘front_page’ or ‘posts_page’
 • Register icon fonts: “font-awesome” and “themify” for front-end.

1.2.9

*Fix: default checkbox field in term meta
*Fix: image field js
*Add new filter: kopa_admin_assets_allow_other_pages

1.2.8

 • Fix: field “chosen_singular” display blank.

  =1.2.7 =

 • Fix: invalid attribute “class” of field “textarea”
 • Add field: “radio_image”

1.2.6

 • Improve: hook “admin_enqueue_scripts”

1.2.5

 • Add new 4 fields: chosen, chosen_singular, repeater, repeater_link ( widget )

1.2.4

 • Tested up to: WordPress version 4.6
 • Apply filter: “kopa_is_load_compiled_assets”
 • Replace function (), _e() by esc_html(), esc_html_e()

1.2.3

 • Add new 5 fields: chosen, chosen_singular, repeater, repeater_link, icon_picker ( metabox, theme-options )

1.2.2

 • Fix Advanced fields JS bug

1.2.1

 • Fix some CSS

1.2.0

 • Change the way to reset ‘theme option’.
 • Fix bug css icon dialog

1.1.9

 • Allow third-party add custom taxonomy field.
 • Add form field files in /include/admin/fields
 • Add new field: image

1.1.8

 • English wording.

1.1.7

 • Fix bug advance field don’t working with older themes.

1.1.6

 • Optimize source code: rename all prefixs to “kopa”
 • Update font-awesome to version 4.6.3
 • Remove flaticon.css with font files

1.1.5

 • Add new metabox-field: gallery_sortable

1.1.4

 • Add new action: kopa_{metabox-id}_saved

1.1.3

 • Add new filter: kopa_get_custom_layouts_for_private_object
 • Add new filter: kopa_get_selected_layout_for_private_object

1.1.2

 • Update: some icon fonts
 • Fix: move include function default_filters from __construct to hook “after_setup_theme”

1.1.1

 • Fix bug: datetime field not show in metabox.

1.1.0

 • Add: filter ‘kopa_front_enable_register_flaticon_font’ to enable/disable register flaticon font.
 • Add param ‘hide_in’ to enable hide custom layout for ‘post type’ and ‘taxonomy’ in edit mode
  Example to hide custom layout for post type ‘product’ in edit mode. You can use:
  $args[] = array(
  ‘screen’ => ‘product’,
  ‘taxonomy’ => false,
  ‘layout’ => ‘product-single’,
  ‘hide_in’ => true
  );

1.0.11

 • Add: some advanced fields ( gallery, datetime, icon ) to framework.
 • Add: filter to enable using advanced fields.
 • Add: some basic fields for taxonomy metabox: text, select, multiselect, checkbox.

1.0.10

 • Updated: show theme options by default
 • Updated: add hooks for optional include theme options, sidebar manager, layout manager, backup manager

1.0.9

 • Fix: “The Called Constructor Method For WP_Widget Is Deprecated Since Version 4.3.0! Use __construct()”.

1.0.8

 • Updated: FontAwesome from 4.0.3 to 4.3.0
 • Fix: move include Master widget “Kopa_Widget” from hook “widgets_init” to __construct
 • Add: filter kopa_widget_form_field_[field_type]

1.0.7

 • Updated: ‘validate’ attribute of textarea control arguments to save textarea control value without validating

1.0.6

 • Placeholder for font size field of select_font control

1.0.5

 • Add support for register metabox
 • Types are supported by metabox (text, number, url, password, email, select, multiselect, checkbox, multicheck, textarea, radio, upload )
 • Updated: sanitize for select_font, make sure all attributes are available

1.0.4

 • Add support for widget upload control
 • Add media uploader script (kopa_media_uploader)

1.0.3

 • Allows some html tags (em, strong, code, a, abbr, acronym) in ‘desc'(description) attribute of option arguments

1.0.2

 • Removed: font-awesome from custom layout style

1.0.1

 • Sanitize for number option type

1.0.0

 • First version