Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Lana Sitemap

Στατιστικά

Ενεργές εκδόσεις

Λήψεις ανά ημέρα

Πορεία ενεργών εγκαταστάσεων

Ιστορικό λήψεων


Προχωρημένες Ρυθμίσεις

This section is intended for advanced users and developers only. They are presented here for testing and educational purposes.

Παλιότερες εκδόσεις

Previous versions of plugins may not be secure or stable. They are not recommended for use on production websites.

Please select a specific version to download.

Λήψη