Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

LangBranch Shortcode

Περιγραφή

What is LangBranch

It’s a simple plugin enable you to use a shortcode like below to display correspond language version of content based on get_locale().
`php
[langbranch aio en_US=”English version” en_GB=”en_US” zh_TW=”中文版本” ja_JP=”日本語バージョン”]

[langbranch en_US]
Content here will only be displayed if get_locale() returns “en_US”.
[/langbranch]
[langbranch en_US zh_TW]
Content here will only be displayed if get_locale() returns “en_US” or “zh_TW”.
[/langbranch]
`

Motivation

I’ve been using TranslatePress to provide multi locale experience for visiters.
However, I had been suffering from losting translated content once I update original language’s content, until I decided to create a simple shortcode to solve this problem.

Usages

AIO (1-liner) Mode

“`php
[langbranch aio en_US=”English version” en_GB=”en_US” zh_TW=”中文版本” ja_JP=”日本語バージョン”]
By appendingaio` after langbranch main tag, you can setup one specific paragraph in several languages, and if you decide that some locale user to share the same language, you can just type the locale code you want to refer to directly in content. For example, you can make UK version the same as US version.

However, if LangBranch go too deep (chain over 5 stacks) it will fail.
Don’t do this:
–1—||—2—||—3—||—4—||—5—||—6—> Oh no!
en_US -> en_GB -> en_AU -> en_HK -> zh_TW -> ja_JP

Seperate Mode

“`php
[langbranch en_US]
Content here will only be displayed if get_locale() returns “en_US”.
[/langbranch][langbranch en_US zh_TW]
Content here will only be displayed if get_locale() returns “en_US” or “zh_TW”.
這裡的內容,只有當 get_locale() 回傳 “en_US” 或 “zh_TW” 才會顯示。
[/langbranch]
Very straight forward, isn't?
But when using several shortcodes, I would suggest you don't put a linebreak between
[/langbranch]and[langbranch], in order to prevent unwanted linebreak
` being rendered.

Optional step

All contents enclosed by [langbranch] will be rendered enclosed by <div class="langbranch"></div>
So if you are using auto machine translating like TranslatePress offers, you may want to exclude all selector .langbranch.

Recaps

What this “plugin” do is very simple, it doesn’t has access to either filesystem or database.

However, you still have chance to encounter some issues while using it.
For the worst case, it breaks your site up if script produce error.
If that happen, do not be panic!
Just go to your wp-content/plugins directory and delete langbranch and you shall be fine.

Links

Visit Github repo for issues tracking and reporting.
Visit hollen9.com for latest updates and thoughts.
Buy me a coffee for supporting my works.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“LangBranch Shortcode” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.01

  • Check array’s key before accessing it in order to avoid PHP notice message.

1.0

  • Init push