Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Linkify Authors

Περιγραφή

The plugin provides a widget called “Linkify Authors” as well as a template tag, c2c_linkify_authors(), which allow you to easily specify authors to list and how to list them. Authors are specified by either ID or slug. See other parts of the documentation for example usage and capabilities.

Links: Plugin Homepage | Plugin Directory Page | GitHub | Author Homepage

Developer Documentation

Developer documentation can be found in DEVELOPER-DOCS.md. That documentation covers the template tag and hook provided by the plugin.

As an overview, this is the template tag provided by the plugin:

 • c2c_linkify_authors() : Template tag to display links to each of any number of authors specified via author IDs/slugs. You can customize text to show before and/or after the entire listing, between each author, and what to display (if anything) when no authors are listed.

This is the hook provided by the plugin:

 • c2c_linkify_authors : Allows use of an alternative approach to safely invoke c2c_linkify_authors() in such a way that if the plugin were deactivated or deleted, then your calls to the function won’t cause errors in your site.

Στιγμιότυπα

 • The plugin's widget configuration.

Εγκατάσταση

 1. Install via the built-in WordPress plugin installer. Or install the plugin code inside the plugins directory for your site (typically /wp-content/plugins/).
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ admin menu in WordPress
 3. Use the provided widget or the c2c_linkify_authors() template tag in one of your templates (be sure to pass it at least the first argument indicating what author IDs and/or slugs to linkify — the argument can be an array, a space-separate list, or a comma-separated list). Other optional arguments are available to customize the output.
 4. Optional: Use the “Linkify Authors” widget in one of the sidebars provided by your theme.

Συχνές Ερωτήσεις

What happens if I tell it to list something that I have mistyped, haven’t created yet, or have deleted?

If a given ID/slug doesn’t match up with an existing author then that item is ignored without error.

How do I get items to appear as a list (using HTML tags)?

Whether you use the template tag or the widget, specify the following information for the appropriate fields/arguments:

Before text: <ul><li> (or <ol><li>)
After text: </li></ul> (or </li></ol>)
Between authors: </li><li>

Does this plugin include unit tests?

Yes.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Linkify Authors” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

2.3 (2021-10-16)

Highlights:

This minor release removes support for the long-deprecated linkify_authors(), adds DEVELOPER-DOCS.md, notes compatibility through WP 5.8+, and minor reorganization and tweaks to unit tests.

Details:

 • Change: Remove long-deprecated function linkify_authors()
 • New: Add DEVELOPER-DOCS.md and move template tag and hooks documentation into it
 • Fix: Fix Markdown formatting for code examples in readme.txt
 • Change: Tweak installation instruction
 • Change: Note compatibility through WP 5.8+
 • Unit tests:
  • Change: Restructure unit test directories
   • Change: Move phpunit/ into tests/phpunit/
   • Change: Move phpunit/bin/ into tests/
  • Change: Remove ‘test-‘ prefix from unit test file
  • Change: In bootstrap, store path to plugin file constant
  • Change: In bootstrap, add backcompat for PHPUnit pre-v6.0

2.2.6 (2021-04-26)

 • Change: Add textdomain for lone non-widget string
 • Change: Note compatibility through WP 5.7+
 • Change: Update copyright date (2021)
 • Change: Fix formatting for readme.txt changelog entry for v2.2.5
 • Change: Unit tests: Move install script into phpunit/bin/ where it was originally meant to be
 • New: Add a few more possible TODO items

2.2.5 (2020-08-15)

 • New: Add TODO.md and move existing TODO list from top of main plugin file into it
 • Change: Restructure unit test file structure
  • New: Create new subdirectory phpunit/ to house all files related to unit testing
  • Change: Move bin/ to phpunit/bin/
  • Change: Move tests/bootstrap.php to phpunit/
  • Change: Move tests/ to phpunit/tests/
  • Change: Rename phpunit.xml to phpunit.xml.dist per best practices
 • Change: Note compatibility through WP 5.5+

Full changelog is available in CHANGELOG.md.