Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Lisette Cost Calculator

Περιγραφή

Any product consists of elements.
Quite often the manufacturer allows you to select the components in advance.

For this goal should be a visual questionnaire.
This plugin helps simply define such a questionnaire.

Important

Plugin works for Twenty Fourteen theme. It will work for others too but
some changes in a file /css/fixed.css can be needed.

Settings & Explanations

Price, captions, images can be changed in a configuration file
/wp-content/plugins/lisette-cost-calculator/config/questionnaire.php.

There may be any other name of a questionnaire file. In this case a new name should be set in a file
lisette-cost-calculator.php

$application = new LisetteCCApplication([
  'name' => 'questionnaire'
]);

Any question can has an answer. Any answer can has: caption, image, value.
If parameter value is a number, then it will be added to total sum.

'question' => 'Headboard', 
  'answers' => [
    [
      'caption' => 'standard',
      'image' => 'head-ordinary-2.jpg',
      'value' => 500,
    ],
    [
      'caption' => 'design',
      'image' => 'head-design-2.jpg',
      'value' => 2550,
    ],
  ],

If befor number symbol “*” placed, then it is a coefficient.

'question' => 'Age',
  'answers' => [
    [
      'caption' => 'Adult', 
      'image' => 'men.jpg', 
      'value' => '*1',
    ],
    [
      'caption' => 'Child', 
      'image' => 'child.jpg', 
      'value' => '*1.3',
    ],
  ],

All images should be placed in a folder /wp-content/plugins/lisette-cost-calculator/img/.

If caption too long add small parameter:

'question' => 'Model',
  'answers' => [
    [
      'caption' => 'with lifting mechanism', 
      'image' => 'with-lifting.jpg', 
      'value' => 230, 
      'small' => true,
    ],
  ],

If parameter image is not specified, item will be printed without image.

'question' => 'Price class',
  'answers' => [
    ['caption' => 'econom', 'value' => '*1'],
    ['caption' => 'elite', 'value' => '*2'],
  ],

Εγκατάσταση

 1. Unpack archive to folder /wp-content/plugins/.
 2. Activate plagin Lisette-cost-calculator.
 3. Add post or page and insert short-code – [cost_calculator].
 4. Place the widget on the appropriate sidebar or in another place

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Lisette Cost Calculator” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές