Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Listar – Directory Listing & Classifieds WordPress Plugin

Περιγραφή

Listar is Directory Listing & Classifieds for WordPress sites

Provides solution for help you organize your listings.

It’s suitable for many kind of mobile directory listing like store locator, tourists or city guide, event & attraction places, property directory.

Demo | Support

Main features:
– Directory listing management
– Booking & payment
– Category management
– Features management
– Location management
– Tag management
– Business hours
– Geo location
– Comment & Rating
– Favourite listings
– Color picker
– Icon picker
– Advance filtering: category, feature, location, tag, location, color, price
– Author profile & listing
– Submit directory listing
– REST APIs Support
– Support 4 booking types: standard, daily, hourly & slot
– Support payment gateway: Paypal, Stripe, Cash on Delivery & Bank Transfer

Author

Brought to you by PassionUI Team

Στιγμιότυπα

Εγκατάσταση

Manual Installation

 1. Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation

 2. Activate ‘Listar Directory Listing’ through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Better Installation

 1. Go to Plugins > Add New in your WordPress admin and search for ‘Listar Directory Listing’.

 2. Click Install.

Κριτικές

24 Ιουλίου 2021
Hello, i just install the plugin ,when i active it from dashboard i obtain this error: Une erreur critique est survenue sur ce site. Veuillez consulter la boite de réception de l’e-mail d’administration de votre site pour plus d’informations. En apprendre plus sur le débogage de WordPress. its mean critic error.
Ανάγνωση όλων των 2 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Listar – Directory Listing & Classifieds WordPress Plugin” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0.25

 • Support old theme Listar 1.0 is missing setting model

1.0.24

 • Change source code structure with PSR-4 auto loading
 • Add customize post type for support add team member
 • Fix searching content

1.0.23

 • Fix searching title, content
 • Support API search Taxonomy Category/Location
 • Add API support accept booking for administrator

1.0.22

 • Add searching address by keyword
 • Fix can’t save wishlist
 • Update image size : thumb, medium, large
 • Quick edit booking show list status booking
 • Fix listing booking base on author login
 • Fix default schedule data format on mobile
 • Fix edit listing bug data location format object/array

1.0.21

 • Fix bug Permission Denied although header has sent correct JWT token
 • Return booking meta data with first name & last name
 • Change push token meta field name
 • Add change status booking notification setting
 • Add mobile push for booking flow
 • Add API filtering request booking & user request booking to author
 • Fix social network can store from mobile submit
 • Add debug Firebase option: force debug mobile token device
 • Add setting booking title format & regular expression
 • Calculate rating with approved comment only
 • Fix email content enter new line
 • Add API return query sub categories
 • Change default zoom map from 0 to 10

1.0.20

 • Fix can’t save comment & average rate
 • Remove html element when show modal error on app if user login fail
 • Fix social network can’t show on detail screen

1.0.19

 • Fix function check deactivate account
 • Fix API can update user photo

1.0.18

 • Add API deactivate account (user can delete their account)
 • Support submit social network fields on mobile

1.0.17

 • Fix error can’t edit the listing
 • Fix WordPress theme can’t see listing data

1.0.16

 • Update API register user with default role as author
 • Update Admin Listing only show posting of author

1.0.15

 • Fix init API mobile app missing set image and freeze screen
 • Add featured image on admin list: listing, feature, category, location
 • Update API return correct image size: thumbnail, full
 • Auto set default image if user didn’t set featured image

1.0.14

 • Fix bugs can’t show galleries when edit
 • Add show/hide option social network
 • Fix API can’t show pending listing data

1.0.13

 • Update setting sections & re-organize setting tab
 • Add mobile setting view options: Can show hide field on mobile
 • Submit listing & approval
 • Fix bug return empty category data
 • Add social network link to listing detail
 • Support add file attachment on listing
 • Support video field on mobile
 • Add option show hide function submit listing on mobile app

1.0.12

 • Add more setting section
 • Support WordPress 5.9.2 or higher
 • Add booking API feature for the mobile app
 • Support WordPress backend review booking, insert/update & delete booking information
 • Support 4 booking types: standard, daily, hourly & slot
 • Support payment gateway: Paypal, Stripe, Cash on Delivery & Bank Transfer

1.0.11

 • Add setting default featured image
 • Improve widget theme
 • Fix permission callback REST API policy

1.0.10

 • Add API for mobile app tab Discover
 • Add API listing by category and related listing directories by vertical list style

1.0.9

 • User can submit directory listing via mobile app
 • User upload photo & change avatar
 • Author profile directory listing & comment list

1.0.8

 • Fix call undefined function home screen API

1.0.7

 • Fix comment rating handler
 • Add more option for wordpress theme Listar
 • Add more theme option function

1.0.6

 • Fix API dashboard error
 • Add range time schedule support select time up to 24:00 PM (00:00 AM)

1.0.5

 • Improve function get detail directory, show related data by same category, featured data by random

1.0.4

 • Fix bug can’t log user’s token device at first time login

1.0.3

 • Import CSV file
 • Push notification with FCM
 • Fix bugs open hour field can’t select up to 23 hours
 • Fix bug load low quality image
 • Support location widget mobile from WordPress > Menu

1.0.2

 • Fix bug load image low quality
 • Fix bug API first time empty data
 • Allow customize dashboard category, popular location from backend

1.0.1

 • Add open hours field for REST APIs view detail place
 • Show location column on directory admin list
 • Fix comment does not save rating value
 • Can’t view by location ID

1.0.0

 • First Release
 • Support Listar mobile app