Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

LoginRadius CIAM

Περιγραφή

Features of this Plugin

 • A clean, user friendly WP admin U/I.
 • Users can login via hosted page.
 • Log generation functionality.

Στιγμιότυπα

Συχνές Ερωτήσεις

What is Social Login and why do I need it?

Social login is an idea of letting users to log in to a website with their Facebook, Twitter and over 20 more ID Providers. By using Social Login, you eliminate traditional registration form & process hencing attracting more users resulting into increment of sign-up rate up to 100%.

Where can I get support?

We offer 24/7 support, feel free to browse our knowledge base here.

What is LoginRadius?

LoginRadius is a Canadian Startup that offers Customer Identity Management to websites through its Software as a Service (SaaS). We are Canada’s Top 50 Startups and our service is being used by over 150,000 customers around the world. We are also partner with internet giants such as Amazon.com, Mozilla, Microsoft, DynDNS, etc.

Can you help me set up User Registration, Social Login on my website?

Yes, the LoginRadius Team can assist you with implementing these social features. Please contact us here and one of our experts will get back to you.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“LoginRadius CIAM” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

4.4.0

1) Compatible with our latest PHP SDK 11.4.2
2) Tested Up to 6.0.2
3) Fixed minor bugs

4.3.0

1) Compatible with our latest PHP SDK 11.3.0.
2) Replaced the getSocialUserProfile API with getProfileByAccessToken API as getSocialUserProfile API is deprecated in PHP-SDK version 11.2.0 or above.

4.2.0

1) Updated Tags

4.1.0

 • Enhancements
  1) Compatible with our latest PHP SDK 11.0.0
  2) Optimized the code of Plugin to follow industry programming styles and best practices.

4.0.0

 • Enhancements
  1) Compatible with our latest PHP SDK 10.0.0.
  2) Added custom domain option for the IEF page.
  3) Added registration form schema option.
  4) Standardize the naming convention of labels and text of the plugin.
  5) Separate file for all notification messages for easy maintenance.
  6) Standardize the debug log logging method.

3.3.0

 • Enhancements.
  1)Added API Request Signing Features
  2)Implemented SSO features on passwordless login & email verification

 • Bug Fixes.
  3)Fixed wordpress CMS compatibility issue
  4)Fixed add Email issue in Edit Profile
  5)Fixed short code visible when hosted page is enabled
  6)Fixed UI issue on Login Page
  7)Fixed Profile Image url issue on Social Login
  8)Fixed OTP screen reload on registration and forgot password while otpEmailVerification is enabled

3.2.2

1) Capitalized calling method names

3.2.1

1) Added Change phone no and reset password SMS template.
2) Auto Email Id generation on Phone registration.
3) Unregistered user on LR allow login with default wordpress Login Form.
4) Ability to set password for Social login Users

3.2.0

1) Implemented Cloud API Functionality
2) Removed Advance options directly handled by Cloud API
3) Added Fallback JS
4) Added Email template api
5) Removed Google captcha option from plugin settings, need to change from LoginRadius User Dashboard

3.1.2

 • Minor Bug Fix.
  1) Update User Profile on LoginRadius Server

3.1.1

1) Removed redirection to LoginRadius dashboard on user add and edit time from admin.
2) Enhanced User Add and Edit functionality.On add and edit user from admin data will get saved to LoginRadius.

3.1.0

 • Implemented New Functionality.
  1) Hosted Page
  2) 2 Factor Authentication
  3) Email Login with required,optional and disable flow.
  4) Phone Login
  5) Customize Email Templates
  6) Customize Phone Templates
  7) Enable Debug Mode
  8) Single Sign-On (SSO)

3.0.1

 • Minor Bug Fix.
  1) Registration page bug fix

3.0.0

 • This is the upgraded version of the application, in this we have added some new features which are mentioned below.
  1) Add additional email functionality.
  2) Redirect To and Referral url functionality.
  3) Provide the feature for enable log generation.