Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

m1.DownloadList

Περιγραφή

This plugin easily displays the folders and files from a selected directory. It can be placed by shortcode with the parameters path and target in any post. Uploads must be done by a separate ftp program. No managing options.

 • compatible up to PHP7.2
 • need PHP extension mb_string

available optional shortcode parameters

 • path = directory path, starting by web root (default: wp-content/uploads/)
 • target = browser window name
 • sort = by name ASC/DESC (default: ASC)
 • sort-order = filename/filetype/ftime/filetime/foldertime (default: filename)
 • label = custom top level label
 • nosize = displays no file size
 • hidedirs = displays no folders, only files
 • filetype = (comma separated list) filter files by their extension
 • hidefiletype = (comma separated list) hide files with filetype
 • hidefilename = (comma separated list) hide named files and folders
 • noext = hide the file extensions
 • nobreadcrumb = hide breadcrumb / title
 • ftime = display file and folder modification date and time (standard = “1” or use date formatting like “Y-m-d H:i”), see PHP date formatting
 • filetime = same as ftime, just for files
 • foldertime = same as ftime, just for folders

(most of it can be combined together)

shortcode examples

 1. displays content of wp-content/uploads/: [m1dll]
 2. displays content of your/foldername/here/: [m1dll path="your/foldername/here/"]
 3. displays content of your/foldername/here/ and sort descending: [m1dll path="your/foldername/here/" sort="DESC"]
 4. displays content of your/foldername/here/, open files in a new window: [m1dll path="your/foldername/here/" target="_blank"]
 5. displays content of your/foldername/here/, change label ‘downloads’ to ‘our downloads’: [m1dll path="your/foldername/here/" label="our downloads"]
 6. displays content of wp-content/uploads/, displays no file size: [m1dll nosize="1"]
 7. displays content of wp-content/uploads/, displays no folders: [m1dll hidedirs="1"]
 8. displays content of wp-content/uploads/, displays only pdf- and docx-documents: [m1dll filetype="pdf,docx"]
 9. displays content of wp-content/uploads/, do not display pdf- and docx-documents: [m1dll hidefiletype="pdf,docx"]
 10. displays content of wp-content/uploads/, do not display file secret.txt and secret.docx: [m1dll hidefilename="secret.txt,secret.docx"]
 11. displays content of wp-content/uploads/, displays no file extensions: [m1dll noext="1"]
 12. displays content of wp-content/uploads/, displays no breadcrumb: [m1dll nobreadcrumb="1"]
 13. displays content of wp-content/uploads/, with file and folder time with own format [m1dll ftime="Y-m-d, H:i"]
 14. displays content of wp-content/uploads/, with file and folder date and time (standard from WordPress) [m1dll ftime="1"]
 15. displays content of wp-content/uploads/, with file and folder self formated date [m1dll ftime="Y-m-d"]
 16. displays content of wp-content/uploads/, with file date and time (standard from WordPress) [m1dll filetime="1"]
 17. displays content of wp-content/uploads/, with folder date and time (standard from WordPress) [m1dll foldertime="1"]

Στιγμιότυπα

 • place the shortcode in your post
 • display the directory listing

Εγκατάσταση

 1. Upload the folder m1.downloadlist to your directory (wp-config/plugins/)
 2. Activate the Plugin
 3. place the shortcode in your post
 4. test and please give us a review, thx! <3: https://wordpress.org/support/view/plugin-reviews/m1downloadlist

Συχνές Ερωτήσεις

Can I manage files with “media” in WordPress?

No. Just upload your files and folders to an appreciate folder by FTP and link it by the shortcode [m1dll path="your/foldername/here/"].

I got problems with special characters in folders and/or filenames. How can I fix it?

 1. Check PHP version (suggested PHP7.0 or above).
 2. Check enabled PHP module mb_string is enabled.
 3. Check enabled UTF8 Apache Headers. (Ask your provider in doubt.)
 4. Check file permissions.

Κριτικές

29 Αυγούστου 2019
Nice and excellent plugin. Works easy, does only one thing and does it very well. Good documentation; I had it up and running in minutes.
2 Οκτωβρίου 2018
This is exactly what I was looking for. It can display files and directories, and has simple options to sort and do other functions. So many other file display plugins I looked at were either too complicated, couldn't sort (huh?), or couldn't display directories.
Ανάγνωση όλων των 21 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“m1.DownloadList” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.18

 • feature: php 8.2 compability
 • feature: wordpress 6.2.2 compability

0.17

 • bugfix: parameter nosize doesn’t work

0.16

 • feature: display file date and time (3 new parameters: ftime, filetime, foldertime)
 • feature: new parameter ‘sort-oder’ to choose a sortable parameter like name or date
 • feature: CSS-class-names for filetime and filesize

0.15

 • bugfix: removed debugging message

0.14

 • feature: new parameter ‘hidefiletype’
 • feature: new parameter ‘hidefilename’
 • bugfix: remove notice message for parameter “target” thx@rameshmehay
 • bugfix: show office documents icons (docx, xlsx, pptx)

0.13

 • bugfix: problems with subdirs

0.12

 • bugfix: notice message

0.11

 • feature: compatible up to PHP7.1
 • stability enhancements

0.10

 • bugfix: handling with UTF-8 filenames

0.9

 • feature: new parameter ‘nobreadcrumb’

0.8

 • bugfix: sort order

0.7

 • feature: new parameter ‘hidedirs’
 • feature: new parameter ‘filetype’; thx@noerw
 • feature: new parameter ‘noext’; thx@rwdrummond
 • bugfix: remove anoying PHP-notices / debugging-messages; thx@gonowjohn

0.6

 • feature: new parameter ‘label’
 • feature: new parameter ‘nosize’

0.5

 • feature: can handle more than 1 shortcode

0.4

 • feature: added localization german & english (+ pot-file) hope someone help to translate it!

0.3

 • bugfix: display folder and file icons (thx to Lutz Müller)
 • feature: sort ascending and descending

0.2

 • bugfix: utf8_encode
 • bugfix: plugin path

0.1

 • initial release