Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Mensy

Περιγραφή

This plugin makes it easy to add a sophisticated jQuery powered drop-down menu to your WordPress theme.

Στιγμιότυπα

 • Mensy in action with multiple levels

Εγκατάσταση

Upload the plugin into your wp-content/plugins directory
Activate the plugin through the dashboard
Visit the Mensy options page if you want to customize some of the behavior.

To customize the appearance of your drop-down menu, it is recommended that you copy the included mensy.factory.css to your theme folder as mensy.css. Any changes you make to mensy.factory.css in your plugin folder will be lost whenever you update the plugin.

Use Mensy on a standard ul / li menu structure. To turn your list into a drop-down menu, simply add the class mensy-menu top the top level. Example:

<ul class="mensy-menu">
  <li><a href="foo">List item 1</a></li>
  <li><a href="foo">List item 2 with submenu</a>
    <ul>
      <li><a href="foo">This is a submenu item</a></li>
      <li><a href="foo">This is another submenu item</a></li>
    </ul>
  </li>
</ul>

Note that Mensy expects the list elements to contain anchor references.

An example using Mensy with wp_list_pages():

<ul class="mensy-menu">
  <?php wp_list_pages("title_li="); ?>
</ul>

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Mensy” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0.4

 • Minor updates

1.0.3

 • Mensy will now check your theme folder for mensy.css and will load that if available.

1.0.2

 • Minor tweaks in documentation

1.0.1

 • Fleshing out documentation
 • Adding initial Admin menu; more to come.

1.0.0

 • Mensy created