Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Menu Social Icons

Περιγραφή

This plugin changes social website links in any of your WordPress menus to use icons from FontAwesome.

No configuration is necessary, other having links to your social media profiles in the built-in WordPress menus. Add links to any of these social sites under Appearance > Menus, then enable the plugin.

Supported Sites

bitbucket.org         dribbble.com       dropbox.com
facebook.com          flickr.com         foursquare.com
github.com            gittip.com         instagram.com
linkedin.com          mailto:(email)     pinterest.com
plus.google.com       renren.com         *slideshare.net
stackoverflow.com     *stackexchange.com  trello.com
tumblr.com            twitter.com        *vimeo.com
vk.com                weibo.com          xing.com
youtube.com

* Requires storm_social_icons_use_latest be turned on. (See below.)

Changing Icon Appearance

If you want to edit the appearance of the icons in ways that the options below don’t provide, you can do more with custom CSS to match your theme. This video walks through the process:

Option: Add Vimeo and Stack Exchange

To use FontAwesome 4.0+, which drops support for IE7, but adds vimeo.com and stackexchange.com, add this to your theme’s functions.php file:
add_filter( ‘storm_social_icons_use_latest’, ‘__return_true’ );

Option: Show Text

To show menu item text in addition to the icons, add this to your theme’s functions.php file:
add_filter( ‘storm_social_icons_hide_text’, ‘__return_false’ );

Option: Alternate Icons

To show an alternative icon style, where logos are cut out of signs, , add this to your theme’s functions.php file:
add_filter( ‘storm_social_icons_type’, create_function( ”, ‘return “icon-sign”;’ ) );

Option: Icon Sizes

To vary icon sizes, add this to your theme’s functions.php file: (Default is 2x)

add_filter( 'storm_social_icons_size', create_function( '', 'return "normal";' ) );
add_filter( 'storm_social_icons_size', create_function( '', 'return "large";' ) );
add_filter( 'storm_social_icons_size', create_function( '', 'return "2x";' ) );
add_filter( 'storm_social_icons_size', create_function( '', 'return "3x";' ) );
add_filter( 'storm_social_icons_size', create_function( '', 'return "4x";' ) );

Option: Add More Icons

Add icons from FontAwesome for other URLs. For example, an RSS feed:

add_filter( 'storm_social_icons_networks', 'storm_social_icons_networks');
function storm_social_icons_networks( $networks ) {

  $extra_icons = array (
    '/feed' => array(         // Enable this icon for any URL containing this text
      'name' => 'RSS',        // Default menu item label
      'class' => 'rss',       // Custom class
      'icon' => 'icon-rss',     // FontAwesome class
      'icon-sign' => 'icon-rss-sign' // May not be available. Check FontAwesome.
    ),
  );

  $extra_icons = array_merge( $networks, $extra_icons );
  return $extra_icons;

}

Option: Change HTML Output

This is useful for developers using the plugin with custom icon sets.

Edit icon HTML output:

add_filter( 'storm_social_icons_icon_html', 'storm_social_icons_icon_html', 10, 4 );

function storm_social_icons_icon_html( $html, $size, $icon, $show_text ) {
  $html = "<i class='$size $icon $show_text'></i>";
  return $html;
}

Edit title HTML output:

add_filter( 'storm_social_icons_title_html', 'storm_social_icons_title_html', 10, 2 );

function storm_social_icons_title_html( $html, $title ){
  $html = "<span class='fa-hidden'>$title</span>";
  return $html;
}

Edit all link attributes (WordPress core filter):

add_filter( 'wp_nav_menu_objects', 'storm_wp_nav_menu_objects', 7, 2 );

function storm_wp_nav_menu_objects( $sorted_menu_items, $args ){

  foreach( $sorted_menu_items as &$item ) {

    if ( 0 != $item->menu_item_parent ) {
      // Skip submenu items
      continue;
    }

    // Only apply changes to links containing this text.
    $search_url = 'facebook.com';

    if ( false !== strpos( $item->url, $search_url ) ) {

      // Add a custom class
      $item->classes[] = 'some-custom-class';

      // Add custom HTML inside the link
      $item->title = '<strong>custom html</strong>' . $item->title;

    }
  }

  return $sorted_menu_items;

}

Στιγμιότυπα

 • Icons and shortcuts in WordPress Menu Editor.
 • Menu without the plugin activated.
 • Menu with default settings.
 • Alternative "icon-sign" display.
 • Hidden text disabled.
 • "normal" icon size
 • "4x" icon size

Εγκατάσταση

 1. Search for “Menu Social Icons” under WordPress Admin > Plugins > Add New
 2. Activate the plugin.

Συχνές Ερωτήσεις

Installation Instructions
 1. Search for “Menu Social Icons” under WordPress Admin > Plugins > Add New
 2. Activate the plugin.
Can you add X icon?

Menu Social Icons is dependent on the FontAwesome icon library. If an icon exists in FontAwesome, you can add a filter for it using the storm_social_icons_networks example shown in the plugin description.

If an icon does not exist in FontAwesome, you can request see FontAwesome’s instructions for requesting new icons.

How can I change how the icons are aligned, positioned, colored, sized, etc.

See the tutorial video on editing appearance and the code samples for various options in the plugin description.

Does this plugin install all of FontAwesome?

Yes. The plugin installs the complete FontAwesome package. You can use any of the icons in your HTML.

I don’t see FontAwesome anywhere in the plugin!

We load FontAwesome onto your site using NetDNA’s Bootstrap CDN service. This makes it load much faster for your users.

Κριτικές

31 Ιουλίου 2018
eu recomendo pois é possivel adicionar links com icones personalizados.
14 Νοεμβρίου 2016
If you need social icons that are among the 20 most popular choices - this plugin is a huge time saver. Just activate and (optionally) use a little CSS if you need to modify the display and voila! Social media menu happiness.
3 Σεπτεμβρίου 2016
I can't use this plugin for a large portion of my sites because they require yelp in there social menus and this plugin doesn't not offer yelp, nor does it provide a clear way to add yelp. It's a shame to because this is probably the best solution except for this.
Ανάγνωση όλων των 36 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Menu Social Icons” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.3.10

 • New: Add SlideShare. Thanks @mjiderhamn.

1.3.9

 • Fix: Change use_latest filter to request “latest” version of FontAwesome, rather than stopping at 4.0.0. Current version is 4.0.3.

1.3.8

 • Fix: Title notice.

1.3.7

 • New: Remove templates folder. Replace with filters storm_social_icons_title_html and storm_social_icons_icon_html. Add example of core wp_nav_menu_objects filter to readme.

1.3.6

 • New: Allow themes to override HTML output with msi-templates directory.

1.3.5

1.3.4

1.3.3

1.3.2

 • Fix: Properly enqueue stylesheets
 • Fix: Set FontAwesome 4.0 to off by default

1.3

 • New: Preview icons and shortcuts in the WordPress Menu Editor.
 • New: vimeo.com and stackexchange.com icons when FontAwesome 4.0 is turned on.
 • Notice: FontAwesome 4.0 removes support for IE7, so it is off by default. Use the filter storm_social_icons_use_latest shown in the readme to turn on FontAwesome 4.0.

1.2

 • New: Filter for custom icons and URLs.
 • New: Icon for mailto: links.
 • Thanks to mmcginnis for both of these changes.

1.1

 • New: Upgrade to FontAwesome 3.2.1
 • New: ots of new site icons: bitbucket.org, dribbble.com, dropbox.com, flickr.com, foursquare.com, gittip.com, instagram.com, renren.com, stackoverflow.com, trello.com, tumblr.com, vk.com, weibo.com, xing.com, youtube.com

1.0

 • Initial public release.