Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Minchu API Manager

Περιγραφή

このプラグインは中古車検索サイト『みんなの中古車市場』(略して『みんちゅう』)に加盟されている販売店向けのプラグインです。
みんちゅうに登録中の在庫車情報を、お持ちのWordpressにも表示することが可能です。

仕様

みんちゅうの加盟販売店専用管理画面からAPI KEYを発行し、そのKEYをWordpressに設定することで
販売店の在庫車情報を取得、表示することができます。
取得可能な情報は、在庫車情報一覧、在庫車情報詳細の2つになります。

設定方法

前提条件:
・みんちゅうに加盟し、HP在庫車連携を契約済みであること
・みんちゅうAPI KEYをみんちゅう加盟店管理画面から発行済みであること
・プラグインが有効になっていること

  1. 「固定ページ」 -> 「新規追加」 -> 「ページ属性」の「テンプレート」から「みんちゅう車両一覧」を選択->「公開」をクリック
  2. 「固定ページ」 -> 「新規追加」 -> 「ページ属性」の「テンプレート」から「みんちゅう車両詳細」を選択->「公開」をクリック
  3. 「みんちゅうAPI設定」 -> 「みんちゅうAPI KEY」に発行したKEYを入力
  4. 「車両一覧ページ」に手順1で作成した固定ページを選択
  5. 「車両詳細ページ」に手順2で作成した固定ページを選択
  6. 「変更を保存」をクリック

Εγκατάσταση

自動インストール

  1. プラグインの検索フィールドより「Minchu API Manager」や「みんちゅう」と入力し、”プラグインの検索”をクリックします。
  2. 当プラグインを見つけたら、”今すぐインストール”をクリックしてインストールし、プラグインを有効化してください。

手動インストール

  1. プラグインをダウンロードします。
  2. プラグインフォルダ内にアップロードし、管理画面よりプラグインを有効化してください。

Συχνές Ερωτήσεις

No information

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Minchu API Manager” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

No information