Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

MiniPress

Περιγραφή

Concatenation merges multiple JavaScript files into one. This means the browser downloads 1 file instead of 5, 10, or 20.

Minification removes all unnecessary space from a file. This means you only download the content you actually need.

To speed up your site, most developers will recommend you do both. But it can be time-consuming and frustrating to set this up – particularly as you install new plugins on your site.

Rather than forcing you to merge and minify files manually, this plugin will do it for you automatically. No configuration is needed, just activate and go.

This is very much a beta version of the plugin and is not expected to be stable. Please report any and all bugs to https://github.com/ericmann/MiniPress/issues.

Known Issues

0.4

 • None at this time.

0.3

 • If two scripts declare the same dependencies, that dependency will be included twice in the concatenated file.

0.2

 • If two scripts declare the same dependencies, that dependency will be included twice in the concatenated file.

0.1

 • Script dependencies are not automatically added to the concatenated script – they must be explicitly enqueued.

Εγκατάσταση

Easy Installation

Search for “MiniPress” in the WordPress ‘Plugins’ menu.

Manual Installation

 1. Upload the entire /minipress folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Συχνές Ερωτήσεις

How does SCRIPT_DEBUG work for developers?

If SCRIPT_DEBUG is set to true in the configuration file, then nothing will happen to your scripts. They will not be concatenated or minified.

What about stylesheets?

Yep, they’re concatenated and minified now, too. To turn this functionality off, declare STYLE_DEBUG in wp-config.php and set it to true.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“MiniPress” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.5

 • Remove goto statements.

0.4

 • Add CSS minification.

0.3

 • Update documentation before release to WordPress.org.

0.2

 • Handle script dependencies with concatenation.

0.1

 • Initial release