Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Mir Ad Network

Περιγραφή

KEY FEATURES & HIGHLIGHTS:
* Text Ad Network
* Peer-to-Peer transactions
* Ad payments in $MIR (Receive 100%, no middlemen)
* Send Ad text and payment in one easy transaction
* 0.01 $MIR transaction fee per Ad
* Zero license costs

REQUIREMENTS:
* WordPress installation to host Ads
* MirNetwork Wallet to send/receive payments & send Ad: https://client.mir.one (Note: Save SEED securely & dont share)
* $MIR can be purchased on the DEX: https://client.mir.one
* Note: View transactions for wallet on explorer – https://explorer.mir.one

Στιγμιότυπα

 • Ad Approval page.
 • Ad Segments page.
 • Settings page.
 • Ad #1.
 • Ad #2(rus)

Εγκατάσταση

 1. Activate the plugin

2: Visit WordPress Dashboard > Mir Ad Network > Settings.
2a: ‘Set API Server’ = Server hardset but can be changed.
2b: ‘Minimum Amount in MIR’ = “Set the Minimum payment required for an Ad to be displayed, paid in $MIR”, a payment that does not meet the minimum will be ignored.
2c: ‘Ad Display Cost / Impressions’ = “Set the cost, in $MIR, per amount of Ad impressions displayed, for all Ad Segments, multiple ads will round-robin”, monitor Ad status in the ‘Ad Approval’ page.
2d: ‘BlackList / Spam Management’ = “Insert blacklist details, allow auto Ad blocking based on wallet addresses, words or expressions. In the comma separated format ‘word1,address,word2′”, Ads will be ignored based on blacklist data.
2e: ‘Ad Approval’ = “Enable or Disable Ad approvals, if enabled, manually managed in Ad Approvals page, by approve or reject action”

3: Visit WordPress Dashboard > Mir Ad Network > Wallet Address
3a: ‘Address Label’ = “Insert a reference label of the Wallet Address”
3b: ‘Wallet Address’ = “Insert a MirNetwork Wallet Address”
Note: Only use one Wallet Address per Ad Segment.

4: Visit WordPress Dashboard > Mir Ad Network > Ad Segments
4a: ‘Ad Segment Name’ = “Insert an Ad Segment reference name”
4b: ‘Assign Wallet Address’ = “Assign a Wallet Address, configured in section 3
4c: ‘Ad Size’ = “Select an Ad display size”
Click ‘Add Ad Segment’ to complete the Ad Segment setup and note the new ‘Shortcode’ created for the Ad Segment.

5: Visit WordPress Dashboard > Mir Ad Network > Ad Approval
5a: When ‘Ad Approval’ is activated in the ‘Settings’ page, Ads will be required to be manually approved by ‘Approving’ or ‘Rejecting’ the Ad.
Note: All Ads will be shown on the ‘Ad Approval’ page except incorrectly formatted Ads, blacklisted Ads.

6: Inserting an Ag Segment into a WordPress website
Visit the ‘Ad Segments’ page and copy the required ‘Shortcode’, Insert the ‘Shortcode’ into a WordPress page, blog, sidebar, widget etc.
Note: You are now ready to receive an Ad

7: ## Process for Sending an Ad ##
Send a transaction on the MirNetwork, using the wallet, with the amount of $MIR required to purchase impressions. In the transaction attachment section, insert the correctly formatted Text Ad details and SEND.

8a: Ad details;
– Text Ad Format: ‘Ad (headline)(description)(url)’
– Text Ad Example: Ad (Mir Ad Network)(Ad Network using the MirNetwork blockchain)(https://t.me/mirplatform)
– Text Ad submission process: Send a transaction on the MirNetwork, with an attachment in the above format, to an assigned address. An assigned address is configured/linked to an Ad Segment.
– Text Ad Note: Maximum of 140 characters allowed, Headline text is bold with 35 character limit & URL is clickable in Ad. Utilize a URL shortener service to track analytics and shorten URL’s.
Note: Ads that dont meet to format requirements will be ignored.

Συχνές Ερωτήσεις

Will there be Image Ads in future?

This is an option that is under review.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Mir Ad Network” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Mir Ad Network” έχει μεταφραστεί σε 1 γλώσσα. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Mir Ad Network” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

1.0.0

 • Initial Production release.
 • Settings Page: Hardset a default API server to ‘https://node.mir.one’.
 • Settings page: Changed the notes formatting, remove space requirement between ‘)(‘.
 • Ad Approval Page: ‘Start Time’ changed to ‘Start Date’ and included the Date & Time the Ad starts.
 • Ad Approval Page: ‘Txid’ column, text changed to clickable hyperlink to the web explorer.
 • [Fixed]: Removed the ‘Action’ column in ‘Ad Approval page, when Ad approvals are disabled.
 • [Fixed]: Special character escaping in Ad text.