Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

MoceanAPI SendSMS

Περιγραφή

Telling your users about new promotion throught sms is so easy. Just register and compose your message.

Try for FREE. 20 trial SMS credits will be given upon registration. Additional SMS credits can be requested and is subject to approval by MoceanAPI.

Features:
* Send SMS to your users
* Send SMS to your specific numbers
* Free support
* Integrated with your favourite Booking, Reservation, Membership plugins
* WooCommerce integration included
* Notify seller whenever a new order is placed.
* Inform buyer the current order status / whenever order status is changed.
* All WooCommerce order statuses are supported.
* SMS content can be customized for different order status.
* These tags are supported to customize message: [shop_name], [order_id], [order_amount], [order_status], [order_product], [payment_method], [bank_details], [billing_first_name], [billing_last_name], [billing_phone], [billing_email], [billing_company], [billing_address], [billing_country], [billing_city], [billing_state], [billing_postcode]
* Custom checkout field added from Woo Checkout Field Editor Pro is supported.
* Notify vendor whenever there’s new order
* Notify vendor when sub order status changed
* Notify Admin when product stock is low

Supported Third Party Multivendor Plugin:

Supported Third Party Reservation / Booking / Appointment Plugin:

Five Star Restaurant Reservations – WordPress Booking Plugin
* Reservation is pending
* Reservation is confirmed
* Reservation is closed
Booking Calendar | Appointment Booking | BookIt
* An appointment is approved
* An appointment is pending
* An appointment is cancelled
Quick Restaurant Reservations
* Reservation is pending
* Reservation is confirmed
* Reservation is rejected
* Reservation is cancelled
LatePoint – Appointment Booking & Reservation
* An appointment is approved
* An appointment is pending approval
* An appointment is pending payment
* An appointment is cancelled
FAT Service Booking
* An appointment is cancelled
* An appointment is approved
* An appointment is pending
* An appointment is rejected

Supported Third Party Membership Plugin:

ARMember – Membership Plugin
* In ARMember, you can Send SMS notifications when:
* User’s subscription cancelled
* User’s membership plan changed
* User’s plan renewed
MemberMouse
* Member’s membership changed
* Member’s status changed
* Bundles are added to member
* Bundles status changed
* Payment received
* Payment rebill
* Payment rebill declined
* Refunds issued
MemberPress
* Transaction completed
* Transaction expired
* Transaction pending
* Transaction failed
* Transaction refunded
* Subscription paused
* Subscription resumed
* Subscription stopped
S2Members
* In S2Members, you can send SMS notifications when:
* There’s new subscription
* Payment received
* Payment modification
* End of term or expired
* Refunds or reversal
Simple Membership
* In Simple Membership plugin, you can send SMS notification when:
* Member’s membership is cancelled or expired
* Member’s recurring payment is successful

Supported Third Party CRM Plugin:

Jetpack CRM
* In Jetpack CRM, you can Send SMS notifications when:
* There’s a new contact with status “Customer”
* There’s a new contact with status “Lead”
* There’s a new contact with status “Refused”
* There’s a new contact with status “Blacklisted”
Groundhogg CRM
* In Groundhogg CRM, you can Send SMS notifications when:
* A contact status changed to confirmed
* A contact status changed to unconfirmed
* A contact status changed to unsubscribed
Fluent CRM
* In Fluent CRM, you can Send SMS notifications when:
* A contact status changed to subscribed
* A contact status changed to unsubscribed
* A contact status changed to pending
WP ERP CRM
* In WP ERP CRM, you can Send SMS notifications when:
* There’s a new contact with status “Customer”
* There’s a new contact with status “Lead”
* There’s a new contact with status “Opportunity”
* There’s a new contact with status “Subscriber”

Compatibility:

Εγκατάσταση

Search for “MoceanApi SendSMS” in “Add Plugin” page and activate it.

Have questions?

If you have any questions, you can contact our support at support@moceanapi.com

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“MoceanAPI SendSMS” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.4.11

 • Added new keyword [order_cust_latest_note]
 • order_latest_cust_note will display the latest customer note (public) from WooCommerce order in SMS content.

1.4.10

 • Added option to send to shipping recipient

1.4.9

 • Added auto select default country based on IP

1.4.8

– Added validation for sender id

1.4.4 =
* – Minor bug fix for WP footer displaying at wrong position

1.4.3

  • Added support for AR Member Premium

1.4.2

  • Added a minor log for debugging purpose

1.4.1

  • Keyword modal clicked but no UI displayed and Woocommerce Multivendor Marketplace automations are working
  • Removed a log line
  • Added XSS sanitization in Customer Logs
  • Combined log file into 1 (MoceanAPI_Multivendor into MoceanAPI)

1.4.0

  • Supports WooCommerce custom order status

1.3.5

  • Changed mocean-medium to follow fr link in registration page

1.3.4

  • Added Freemius integration and yandex analytics

1.3.3

  • Updated readme

1.3.2

 • New – Added integration for new membership plugin
  • In Simple Membership plugin, you can send SMS notification when:
  • Member’s membership is cancelled or expired
  • Member’s recurring payment is successful

1.3.0

 • New – Added integrations for CRM plugins
 • In Jetpack CRM, you can Send SMS notifications when:
  • There’s a new contact with status “Customer”
  • There’s a new contact with status “Lead”
  • There’s a new contact with status “Refused”
  • There’s a new contact with status “Blacklisted”
 • In Fluent CRM, you can Send SMS notifications when:
  • A contact status changed to subscribed
  • A contact status changed to unsubscribed
  • A contact status changed to pending
 • In Groundhogg CRM, you can Send SMS notifications when:
  • A contact status changed to confirmed
  • A contact status changed to unconfirmed
  • A contact status changed to unsubscribed
 • In WP ERP CRM, you can Send SMS notifications when:
  • There’s a new contact with status “Customer”
  • There’s a new contact with status “Lead”
  • There’s a new contact with status “Opportunity”
  • There’s a new contact with status “Subscriber”

1.2.0

  • Send SMS to:
 • New – specific group of people (filter based on roles & country)
 • New – Automatically send sms to user when an event is triggered (eg: a reservation is confirmed)
  • In ARMember, you can Send SMS notifications when:
  • User’s subscription cancelled
  • User’s membership plan changed
  • User’s plan renewed
 • New In BookIt, you can Send SMS notifications when:
  • An appointment is approved
  • An appointment is pending
  • An appointment is cancelled
 • New In FAT Service Appointment, you can send SMS notification when:
  • An appointment is cancelled
  • An appointment is approved
  • An appointment is pending
  • An appointment is rejected
 • New In LatePoint Appointment Booking & Reservation, you can send SMS notifications when:
  • An appointment is approved
  • An appointment is pending approval
  • An appointment is pending payment
  • An appointment is cancelled
 • New In MemberMouse, you can send SMS notifications when:
  • Member’s membership changed
  • Member’s status changed
  • Bundles are added to member
  • Bundles status changed
  • Payment received
  • Payment rebill
  • Payment rebill declined
  • Refunds issued
 • New In MemberPress, you can send SMS notifications when:
  • Transaction completed
  • Transaction expired
  • Transaction pending
  • Transaction failed
  • Transaction refunded
  • Subscription paused
  • Subscription resumed
  • Subscription stopped
 • New In Quick Restaurant Reservation, you can send SMS notifications when:
  • Reservation is pending
  • Reservation is confirmed
  • Reservation is rejected
  • Reservation is cancelled
 • New In Five Star Restaurant Reservation, you can send SMS notifications when:
  • Reservation is pending
  • Reservation is confirmed
  • Reservation is closed
 • New In S2Member, you can send SMS notifications when:
  • There’s new subscription
  • Payment received
  • Payment modification
  • End of term or expired
  • Refunds or reversal
 • New – Send SMS Reminders before reservation date or membership expiry date
  • Improved UI/UX

1.1.1

 • Fix – Fatal error showing when send sms to specific user

1.1.0

 • Fix – plugin activation error
 • Fix – Sub tab page not loaded
 • Fix – jQuery bug for wordpress version 5.6

1.0.0

 • Initial version released