Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Multi Networks Setup

Περιγραφή

The plugin allows you to create multiple networks based on your WordPress 3.0 network installation. It could be used when you want to create a couple of networks with similar functionality. For instance, you want to create a SaaS based platform which allows auto travellers to blog while travel. Additionally you want to launch the same network, but only for sailors. In this case you can easily create a new network by using this plugin and both networks will share the same functionality.

It requires manual installation as sunrise.php file must be copied to wp-content/. When upgrading the plugin, remember to update sunrise.php as well.

After installation and network activation, go to your network dashboard and visip “Networks” page. You will see all available networks there (from the beginning there will be only one network). To create new network click on “Add New” button, enter new domain name, title, admin email and submit the form. New network will be created. Pay attention that a domain of a new network should be properly setup and lead to your server.

Εγκατάσταση

  1. Install the plugin in the usual way into the regular WordPress plugins folder. Network activate the plugin.
  2. Move sunrise.php into wp-content/ folder. If there is a sunrise.php there already, you’ll just have to merge them as best you can.
  3. Edit wp-config.php and uncomment or add the SUNRISE definition line. If it does not exist please ensure it’s on the line above the last require_once command: define( 'SUNRISE', 'on' );.
  4. Comment out the DOMAIN_CURRENT_SITE, PATH_CURRENT_SITE, SITE_ID_CURRENT_SITE, BLOG_ID_CURRENT_SITE lines in your wp-config.php file.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Multi Networks Setup” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0.0

  • The initial plugin has been created.