Nelio Forms

Περιγραφή

THE STANDARD WORDPRESS FORM BUILDER FOR THE BLOCK EDITOR

Use Nelio Forms to create beautiful, user friendly WordPress forms that will make you feel like a professional web developer.

WordPress drag and drop block editor makes it easy to setup and add forms to your WordPress website using Nelio Forms. Collect information, make your content interactive, and generate more conversions with Nelio Forms.

Nelio Forms can manage multiple contact forms, plus you can customize the form and the mail content flexibly with simple markup. The forms support Ajax-powered submitting.

Reasons for choosing Nelio Forms

Here’s why you should switch to Nelio Forms:

#1. 🚀 It’s awesome

Your form creation experience is our #1 priority. Nelio Forms’ editor won’t annoy you when designing awesome forms like other WordPress form plugins do. Nelio Forms uses the WordPress block editor and allows you to include and design forms directly within your content.

#2. 😎 It’s easy

We were tired of the bloated and slow form builder plugins with complex settings. That’s why we built Nelio Forms to adapt to your marketing workflow and allow you to create custom forms within minutes.

By using the standard WordPress drag & drop block editor, you can easily customize the look and feel of your forms, adding required fields that fit your needs. In addition, you can reuse your forms and include them anywhere.

#3. ℹ️ You are not alone

The desire of each customer and the problems that have arisen are the priority issues that have to be solved by our support team. That is why our team works very hard to help and satisfy the demands and wishes of all its customers. If there is a question that you would like to ask, or there is something unclear, then our support team is ready to answer each question in detail to satisfy any interest.

Στιγμιότυπα

 • Add Forms Easily. With Nelio’s Form block, you can easily create new forms or use existing ones on any page, post, or content.
 • Edit Forms in context. Customize your forms directly within the content where they’ll show up using WordPress’ block editor and forget about complicated form editors.
 • Theme Integration. Nelio Forms uses HTML standards to render its fields, making it the perfect companion to your theme’s default styles.
 • Email Notifications. Send notification emails when a form has been successfully submitted.

Μπλοκς

Αυτό το πρόσθετο παρέχει 9 μπλοκς.

 • Form A contact form.
 • Number field An input number field.
 • Checkbox group field Several checkbox items.
 • Checkbox field An input checkbox field.
 • Select field A drop-down list of options.
 • Radio group field Several radio button items. Only one can be selected at a time.
 • Text field An input text field.
 • Text area field A multi-line text input field.
 • Date/Time field An input date/time field.

Εγκατάσταση

Installation through the WordPress Dashboard

 1. Login to your WordPress admin.
 2. Click on the plugins tab.
 3. Click the Add New button.
 4. Search for “Nelio Forms.”
 5. Look for our plugin, click “Install Now” and then “Activate.”

And that’s it! You can now use Nelio Forms on your site.

Created by Nelio Software

Nelio Forms is built by the Nelio team. We create high-quality WordPress plugins that help you grow your WordPress sites.

Check out some of our most popular plugins:

 • Nelio A/B Testing – Conversion Optimization with A/B Tests and Heatmaps
 • Nelio Content – Editorial Calendar and Social Media Promotion
 • Nelio Popups – Easiest WordPress Popup Builder using the Block Editor

Συχνές Ερωτήσεις

Can I use Nelio Forms without the block editor?

No. Nelio Forms relies on the block editor (Gutenberg) that comes with modern WordPress versions. You can’t use Nelio Forms with the classic editor or any other content editor for WordPress.

Who should use Nelio Forms?

Nelio Forms is perfect for all WordPress users. Whether you’re starting your first blog, selling your product or service online, designing or developing, you’ll have the tools you need. Nelio Forms uses the standard drag and drop WordPress block builder to create your forms. If you want to create a form in WordPress using blocks, then you need to use Nelio Forms.

Do I need coding skills to use Nelio Forms?

No. You don’t need any pre-requisite programming knowledge to build beautiful forms. You can build any simple or complex form using WordPress’ block editor.

Is Nelio Forms a paid plugin?

No. Nelio Forms can be used completely for free using the version available at WordPress.org. However, if you are interested on advanced features, we plan to develop a premium version. Let us know what you need and we’ll add it in our development queue.

Can I send email notifications with Nelio Forms?

Yes. Nelio Forms use WordPress’ built-in emailing capabilities to send email notifications after successful form submissions. Every email sent from your forms can be customized, including form submission data in its content.

What’s included in the free version of Nelio Forms?

The free version of Nelio Forms includes the following features:

 • Create and manage as many WordPress forms as you desire.
 • Unlimited form submissions.
 • Customizable email notifications.
 • Use form fields like text, paragraph (textarea), email, and more.
 • Beautifully match your theme’s design decisions.
 • Regular updates.
 • Dedicated support.
 • Developer friendly (includes filters and actions).

Which form fields does Nelio Forms offer?

We made Nelio Forms to be both easy and powerful.

Here are the contact form fields that comes with Nelio Forms:

 • Text Field
 • Paragraph Text (Textarea)
 • Number Field
 • Email Field
 • Website / URL Field
 • Password Field
 • Telephone Field
 • Checkbox

We plan to include additional fields in the upcoming releases.

Can I still use a shortcode to render a form?

Yes. Nelio Forms includes the shortcode [nelio-form id=X] where X is the ID of the form. For instance, to render the form with ID 42, use [nelio-form id=42].

Κριτικές

7 Οκτωβρίου 2022 1 απάντηση
A fantastic contact plugin using the block editor. In its simplicity lies the true power of this plugin. I love it, very versatile and it worked perfectly for me. Many thanks to Nelio's team for this great contribution.
28 Μαΐου 2022 1 απάντηση
Es uno de los mejores plugins de contacto, hasta ahora el spam que me llegaba al correo dejo de aparecer. Es fácil, simple de aplicarle estilos y tiene un soporte asombroso asi uno no sea miembro premium
Ανάγνωση όλων των 2 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Nelio Forms” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Nelio Forms” έχει μεταφραστεί σε 3 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Nelio Forms” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

1.0.23 (March 23, 2023)

 • Bug Fix. Allow input emails in uppercase.

1.0.22 (February 22, 2023)

 • Improvement. Use proper capabilities when registering menus.

1.0.21 (September 23, 2022)

 • Bug Fix. Add form capabilities properly so that users can create and edit forms.

1.0.20 (August 30, 2022)

 • New Feature. Add premium action to create a cookie upon successful form submit.
 • Improvement. Add opinionated styles.
 • Improvement. Wrap form patterns in a component (form block only).
 • Bug Fix. Tweak ItemSelectControl component to search items by title only.
 • Bug Fix. Modify form script to (try to) add missing field IDs and thus fix validation.
 • Bug Fix. Set default field ID when creating a form in another post type.
 • Bug Fix. Allow collapsing/expanding sections in form’s sidebar.

1.0.19 (July 12, 2022)

 • New Feature. List of form patterns.
 • Bug Fix. Allow submissions in non-published forms when in preview.

1.0.18 (June 22, 2022)

 • New Feature. Add premium action to integrate with Zapier.

1.0.17 (June 16, 2022)

 • New Feature. Add select field.
 • New Feature. Limit length of text and textarea fields.

1.0.16 (June 9, 2022)

 • Improvement. Refactor radio group and checkbox group fields to use input fields instead of RichEdit components.
 • Improvement. Add support for Delete and Backspace keys on radio group and checkbox group fields.
 • Improvement. Localize output number in number slider field.
 • Improvement. Refactor checkbox submission sanitization to return a boolean value instead of a translatable string.
 • Bug Fix. Fix capabilities in multisite installations.

1.0.15 (June 1, 2022)

 • Bug Fix. Fix 500 server error when using custom set up with Akismet.

1.0.14 (June 1, 2022)

 • New Feature. Add checkbox group field.
 • New Feature. Add radio group field.
 • New Feature. Add toolbar in fields to mark field as required.
 • Improvement. Remove click event as trigger for field validation.
 • Improvement. Remove Nelio Popups panel from sidebar when editing a form.

1.0.13 (May 25, 2022)

 • New Feature. Add premium action to integrate with Mailchimp.
 • Bug Fix. Fix check status in checkbox field.

1.0.12 (May 19, 2022)

 • New Feature. Hide form after successful submission.
 • New Feature. Change label of submit button after submission click.
 • New Feature. Show custom confirmation message after successful submission.
 • New Feature. Add password confirmation setting (shows two password fields and makes sure both have the same value on submit).
 • Improvement. Include post type in filter nelio_forms_post_statuses.

1.0.11 (May 13, 2022)

 • Bug Fix. Keep empty attributes in self-closing field tags.
 • Bug Fix. Fix bug that prevented users from creating new forms.
 • Bug Fix. Fix typo in UI.

1.0.10 (May 11, 2022)

 • Improvement. Define custom capabilities for forms.
 • Improvement. Add new filter nelio_forms_update_{$field_name}_meta.
 • Bug Fix. Save form content properly when user has specific capabilities.

1.0.9 (May 3, 2022)

 • Improvement. Include field block transformations in form editor.
 • Improvement. Add button to replace a form in block editor.
 • Improvement. Tweak source code to fix issues reported by WordPress VIP.
 • Bug Fix. Allow inserting form field blocks only inside a form block.

1.0.8 (April 26, 2022)

 • New Feature. Add number slider field in forms.
 • New Feature. Add datetime, date, and time fields in forms.
 • New Feature. Implement client-side form validation.
 • Improvement. Scroll to first field with errors after form submission fails.

1.0.7 (April 19, 2022)

 • Bug Fix. Change form renderer to allow previewing a draft form.
 • Bug Fix. Check Akismet status when current user is not admin.

1.0.6 (April 6, 2022)

 • Bug Fix. Run front-end script correctly when loaded using defer.
 • Improvement. Add hooks and types for premium features.

1.0.5 (March 28, 2022)

 • New Feature. Form redirection after successful submission to the link set in the form submit button.
 • Improvement. Disable translation enqueuing on scripts that don’t have wp-i18n as a dependency.
 • Improvement. Add Form example preview in block inserter.

1.0.4 (March 14, 2022)

 • New Feature. Akismet spam filtering integration.
 • Improvement. Include home URL into allowed field types of email action.

1.0.3 (March 7, 2022)

 • New Feature. Include number field in forms.
 • New Feature. Introduce hidden honeypot field in all forms to block spam.
 • Improvement. Render custom classname properly in form.

1.0.2 (March 1, 2022)

 • Improvement. Render labels properly in tags of email notification action.
 • New Feature. Allow columns in form block.
 • New Feature. Introduce shortcode [nelio-form id=X] to render forms.

1.0.1 (February 25, 2022)

 • Bug Fix. Filter default actions properly to prevent WordPress from undoing an array in get_post_metadata.
 • Bug Fix. Tweak block.json files to load translations properly.

1.0.0 (February 25, 2022)

 • First release.