Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

News and Blog Designer Bundle

Περιγραφή

News and Blog Designer Bundle show WordPress News with multiple layout with many designs. for News, blogs, and news via shortcodes or page builder elements and gutenberg blocks.

News and Blog Designer Bundle work with :

* 8 layout with 2 designs each

 • Grid view.
 • Slider view.
 • Carousel slider view.
 • News filter views.
 • News list(row) view.
 • Masonry view.
 • Cell-Box view.
 • Ticker sliders view.
 • Ticker widget for sidebar.
 • Vertical slider for sidebar using Widget.
 • Horizontal slider for sidebar using Widget.
 • Grid for sidebar using Widget.

News and Blog Designer Bundle working with this all shortcode

 • [nbdb_grid] : Show News with grid view.
 • [nbdb_slider] : Show latest News with slider view.
 • [nbdb_filter] : Show News with Filter view.
 • [nbdb_row] : Show News with list(row) view.
 • [nbdb_masonry] : Show News with masonry layouts.
 • [nbdb_carousel] : Show recent News with carousel slider view.
 • [nbdb_cell_box] : show News in grid box layout.
 • [nbdb_ticker] : show News in ticker slider.
 • show your latest News & Blogs using widget in sidbar for all WordPress theme.

Features of This Plugin

 • 2 Predefined News and Blogs design styles.
 • No Need Coding Skills.
 • You can easily show/hide and customize every field using true and false value.
 • Set your News, Blogs within 2 minutes.
 • Fully Responsive and Mobile friendly.
 • Create with multiple category.
 • Beautiful, minimalist & light-weight.
 • Add unlimited News.
 • Unique settings for each layout.
 • Touch, swipe or tap on iOS, Android or any other touch devices.
 • Free Installation and Setup help.

Common Shortcode Parameters for all layouts

 • Set News Limit:
  limit=”5″ ( ie show 5 News then News Pagination. To if show all News use limit=”-1″, value: any numeric.).

 • News by Category
  category=”category_ID” ( ie show News by Group use with category id, Value: category ID only).

 • Design Template:
  template=”template-1″(Select design template for News design. for all shortcode layout. value: template-1, template-2)

 • News Author:
  News_author=”false” (To display News author or not. Value: true or false)

 • News Category name:
  News_category=”false” (To display News category name. value: true or false)

 • News Date:
  News_date=”false” ( To display News date Value: true or false)

 • News Content:
  News_content=”false” (To display News content Value: true or false)

 • News Content Words Limit:
  News_words_limit=”40″ (Set News Content words limit for News. value: any numeric.)

 • Set News Image Size:
  News_image_size=”large” (Set News image size. Value: thumbnail, medium, large, full)

 • Read More:
  News_read_more=”true” (To dispaly News read more button. Value: true or false)

 • Set News Order:
  order=”DESC” (for change News oerder ascending or descending Value: “DESC” and “ASC”)

 • Set News Order by :
  orderby=”News_date” (set News order by value: ‘none’,ID’,’author’,’title’,’name’,rand’,date’)

 • News Tags:
  News_tags=”true” (To display News tags. Value: true or false)

 • News Comments:
  News_comments=”true” (To dispaly News comments. Value: true or false)

Others Shortcode Parameters for Grid only

[nbdb_grid]
 • News Grid :
  [nbdb_grid grid=”2″] (Set News columns value: 1, 2, 3, 4, 5, 6. )

 • News Pagination :
  [nbdb_grid pagination=”true”] (To dispaly News pagination. Value: true or false).

Others Shortcode Parameters for row only

[nbdb_row]
 • News Pagination :
  [nbdb_row pagination=”true”] (to display News pagination. Value: true or false).

Parameters for News Slider Shortcode only

[nbdb_slider]
 • News slider Arrows:
  [nbdb_slider arrows=”false”] (To display slider arrow. value: true or false)

 • Pagination dots:
  [nbdb_slider dots=”false”] (To display News slider bullet. value: true or false)

 • Autoplay:
  [nbdb_slider autoplay=”true”] (To set slide sliding automaticaly value: true, false).

 • Interval beetween 2 slide:
  [nbdb_slider autoplay_interval=”2000″] (To set slider interval between two slide in Millisecond).

 • Slide moving Speed:
  [nbdb_slider speed=”1000″] (To set slider slide moving speed in Millisecond)

 • slider Loop:
  [nbdb_slider loop=”true”] ( Move slider continue in Loop OR not Value: “true” OR “false”).

Parameters for News Carousel slider Shortcode only

[nbdb_carousel]
 • Number of News dispaly at a slider:
  [nbdb_carousel slide_News=”3″]

 • Number of News move at time in slider:
  [nbdb_carousel slide_scroll=”1″]

 • Pagination dots:
  [nbdb_carousel dots=”false”] (To display News slider bullet. value: true or false).

 • Pagination arrows:
  [nbdb_carousel arrows=”false”] (To display News slider arrow. value: true or false).

 • Autoplay slider:
  [nbdb_carousel autoplay=”true”] (To set slide sliding automaticaly value: true, false).

 • Interval beetween 2 slide:
  [nbdb_carousel autoplay_interval=”2000″] (To set slider interval between two slide in Millisecond).

 • Slide Moving Speed:
  [nbdb_carousel speed=”1000″] (To set slider slide moving speed in Millisecond).

 • slider Loop:
  [nbdb_carousel loop=”true”] ( Move slider continue in Loop OR not Value: “true” OR “false”).

Others Shortcode Parameters Masonry Shortcode only

[nbdb_masonry]
 • News Grid :
  [nbdb_masonry grid=”2″] (Set News grid ie 1 or 2 or 3 or 4 or 5 )

 • News Pagination :
  [nbdb_masonry pagination=”true”] (dispaly pagination or not. Value: true or false )

 • Load More News Effect :
  [nbdb_masonry effect=”effect-2″] (Set effect on click on masonry load more button. Value: effect-1, effect-2 )

 • Load More Text :
  [nbdb_masonry load_more_text=”Load More News”] (set text as per your requirement for load more News button.)

others Shortcode Parameters for Cell Box Shortcode only

[nbdb_cell_box]
 • News Pagination :
  [nbdb_cell_box pagination=”true”] (To display News pagination. Value: true or false )

Others Shortcode Parameters moving Ticker Shortcode

[nbdb_ticker]
 • Ticker Title :
  [nbdb_ticker ticker_title=”Wp Latest News “] (Set Ticker title as per your requrement. )

 • Ticker template Color :
  [nbdb_ticker template_color=”#2096cd”] (Set Ticker template as per your requrement.)

 • Ticker Title Color :
  [nbdb_ticker title_color=”#fff”] (Change Ticker heading font color.)

 • Ticker Font Style :
  [nbdb_ticker font_style=”normal”]

 • Ticker moving direction :
  [nbdb_ticker ticker_direction = “slide-v”] ( set ticker moving direction vertical, horizontal slide-v or slide-h).

 • Ticker Move Automaticaly:
  [nbdb_ticker autoplay=”true”] ( To set ticker sliding automaticaly value: “true” OR “false”)

 • Ticker scroll Speed :
  [nbdb_ticker speed=”2500″] (To set ticker moving speed in Millisecond).

Others shortcode parameter for scroll ticker same as common shortcodes ‘category’, ‘order’ and ‘orderby’ etc.

Others Shortcode Parameters For Filter Shortcode

[nbdb_filter]
 • filter Category :
  [nbdb_filter cat_id=”Category ID”] (set filter using category ID value: category ID).

 • filter filter text:
  [nbdb_filter all_filter_text=”All Animals”] (change text of all category value=”any name”).

 • include child category:
  [nbdb_filter include_cat_child=”Category ID”] (set filter with child category using category ID value: category ID).

 • News image height:
  [nbdb_filter image_height=”500px”] (set News image size value: like. 100px, 200px, 300px, 400px, 500px).

 • set News image fit:
  [nbdb_filter image_fit=”false”] (set News image size fit in grid value: true, false).

 • News Content tail:
  [nbdb_filter content_tail=”>>”] (set News content tail sign like: … or >>> any symbols).

 • News category limit:
  [nbdb_filter cat_limit=”4″] (set News category limit, value: 2,5,6).

 • News category order:
  [nbdb_filter cat_order=”DESC”] (set category order with Ascending and Descending value: ASC, DESC).

 • set News category orderby:
  [nbdb_filter cat_orderby=”date”] (set News category with orderby, value: term_id, slug, date).

 • Remove Specific category:
  [nbdb_filter exclude_cat=”category ID”] (remove specific category usign category id. value: category ID).

News and Blog Designer Bundle plugin provide free design for News and blog design with mobile responsive News and blog design tempalte for WordPress Website and this plugin provide so many different layout so setup blog page on any WordPress website. we always change News and blog layout as per theme with using this plugin.

How to Installation

 1. Upload the ‘news-and-blog-designer-bundle’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
 2. Activate the News and Blog Designer Bundle plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. Add and manage News items on your site by clicking on the ‘News’ tab that appears in your admin menu.

Στιγμιότυπα

Συχνές Ερωτήσεις

how can find complete shortcode with parameters for this plugin?

all shortcode parameters are available on this plugin “Details” tabs.

how can ask for help for setup & install or inform for plugin issues?

If you need any help, you can ask it at News and Blog Designer Bundle WordPress plugin Support Forum page.

Can I create News slider design for website sidebar?

Yes, this plugin also work any WordPress website sidebar using widget for slider and grid.

Can I create News slider design also with News slider carousel design with the help of News and Blog Designer Bundle?

Yes, this plugin also work with News Slider and slider Carousel layout using shortcode with five design templates.

this News and Blog Designer Bundle plugin also work with News pagination?

Yes, News and Blog Designer Bundle plugin works with News numeric pagination.

News and Blog Designer Bundle work with my theme?

Yes, News and Blog Designer Bundle will work with any WordPress themes, but may be require some design styling changes to make it compatible with any theme color combination. If issue with News and Blog Designer Bundle plugin please contact us at WordPress Support Forum page.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“News and Blog Designer Bundle” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0

 • Initial release.