Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

NextGEN Gallery Authors

Περιγραφή

Please use at least version 1.8.3 of NextGEN Gallery. This plugin is not tested with lower versions

[ A T T E N T I O N ] NextGEN Gallery core modification required!

Read installation page

NextGEN Gallery Authors is an add-on for the best wordpress gallery plugin i have seen! With my plugin, you can show galleries filtered by author.

Credits

Copyright 2011 by Roberto Cantarano

This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

Εγκατάσταση

[ A T T E N T I O N ] NextGEN Gallery core modification required!

To use this plugin, you need to make a simple change to a NextGEN Gallery file(tested with version 1.8.3).
This will be necessary until the change will not be integrated (I have already sent the request to Alex Rabe).
To make the change, follow the instructions:

 1. Open the following file: /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggfunctions.php;

 2. The changes affect the function nggCreateAlbum, go to row 580, just before the

  // check for page navigation

  if ($maxElement > 0) {

 3. Enter the following filter:

  $galleries = apply_filters(‘ngg_album_galleries_before_paging’, $galleries, $album);
  ————————;

 4. To check if you have done correctly, check the screenshot (plugins/nextgen-gallery-date/date/admin/images/ngg-new-filter.png);

Now, install the plugin:

 1. Install & Activate the plugin (you need NextGEN Gallery plugin to be active!)

 2. Check if there is a nggallery folder (and the gallery.php inside) in your theme folder. If not, create that folder, then open the “nextgen-gallery” folder in wordpress plugin folder, open “view” folder, copy gallery.php and album-extend.php and paste them in the nggallery folder you created before.

 3. in album-extend.php, inside te cycle ‘foreach ($galleries as $gallery)’ you can use this var ‘$gallery->author_galleries’ to get a link (like this http://lorem.com/lorem-ipsum/nggallery/auth-1) to reload the page only to show galleries created by that author.
  You can link directly the name of the author in this way:

  $author = get_the_author_meta('display_name', $gallery->author);
  ...
  <a href="<?php $gallery->author_galleries ?>"><?php $author ?></a>
  ...
  

That’s it … Have fun

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“NextGEN Gallery Authors” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

V0.2.5 – 02.09.2011

 • Fix: the menu will no longer show

V0.2.3 – 01.09.2011

 • Some core modifications

V0.2.2 – 29.08.2011

 • Fix: the warning box in admin pages can not be closed

V0.2.1 – 28.08.2011

 • Fix: plugin forum link was incorrect
 • Fix: NGG core modification instructions: filter line is incomplete (need ; at the end)

V0.1 – 24.08.2011

 • Initial release