Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

NGT jsDelivr CDN

Περιγραφή

It replaces all WP Core assets with versions hosted on jsDelivr.

The following conditions need to be met that plugins assets will be served from jsDeliver:

  1. The plugin needs to be hosted on wp.org. Commercial plugins and plugins from elsewhere will not work because jsDelivr mirrors the wp.org plugin dir and nothing else.
  2. The asset src URL most have /plugins/plugin-slug/ in them and end with .js or .css (excluding cash busting ?ver=1.2.3).
  3. It needs to have its current version published as a tag on the wp.org plugins SVN. Some plugins may only push to /trunk/ (like my own at the time of writing) or do not have their latest version published as tags.

Donations are really appreciated

It took me a lot of time to come up with this plugin and I had many iterations over various different approaches how to do this until I came up with this working solution that also does not need much code. I know the official plugin was abandoned years ago and I looked at complicated bloated code and did not even feel like learning what its doing and never looked at it again and started from scratch. Please donate here.

Κριτικές

1 Σεπτεμβρίου 2019
Thank you for amazing plugin, it works like charm! 🙂 Just install and activate the plugin, it automatically replaced all CSS/JS elements with JSdelivr CDN URL. No settings! no customization! no headache!

wow

28 Νοεμβρίου 2018
JSCDN SHE is Back Back Again 🙂
6 Οκτωβρίου 2020
Great plugin, just install it and without settings it's working. Even stuff from plugins is coming from the CDN.
Ανάγνωση όλων των 5 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“NGT jsDelivr CDN” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

2019-09-07 1.0.0

  • Run only once per page-load, better function names and some useful comments.

2019-08-31 0.9.4

  • Coding standards, some minor things.

2018-09-23 0.9.2

  • Fix: Force the recheck of file hashes when WP gets updated to not end up with core assets.

2018-09-01 0.9.1

  • Release