Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Nginx Mobile Theme

Περιγραφή

This plugin allows you to switch theme according to the User Agent on the Nginx reverse proxy.

Nginx Mobile Theme’s requirements are as follows.

Some Features

 • You can flush mobile’s and pc’s each caches automatically via Nginx Cache Controller.
 • Allow you to switch theme according to the user-agent.
 • Allow you to customize multiple mobile device support via filter-hook.

Nginx Configuration

Add mobile device detection to the nginx.conf.

set $mobile '';
if ($http_user_agent ~* '(iPhone|iPod|incognito|webmate|Android|dream|CUPCAKE|froyo|BlackBerry|webOS|s8000|bada|IEMobile|Googlebot\-Mobile|AdsBot\-Google)') {
  set $mobile "@smartphone";
}

Set proxy_cache_key.

proxy_cache_key "$mobile$scheme://$host$request_uri";

Send custom request header to the backend.

proxy_set_header X-UA-Detect $mobile;

Nginx Mobile Theme will switch theme when ‘@smartphone’ is received in the $_SERVER['HTTP_X_UA_DETECT'].

How to use

 1. Please access to the theme-customizer in the WordPress admin area.
 2. Please select Mobile Theme in the drop-down.
 3. Click “Save & Publish” button to save.

Multiple mobile device support

 1. Add custom mobile detection to the nginx.conf.
 2. Add custom mobile detection to the WordPress via nginxmobile_mobile_detects filter-hook.

nginx.conf:
set $mobile ”;
if ($http_user_agent ~* ‘(iPhone|iPod)’) {
set $mobile “@smartphone”;
}
if ($http_user_agent ~* ‘iPad’) {
set $mobile “@tablet”;
}

In your custom plugin:
add_filter(‘nginxmobile_mobile_detects’, function(){
return array(‘@smartphone’, ‘@tablet’);
});

 • As a result, allow you to select theme for @smartphone and @tablet individually in the theme-customizer.

Amimoto Support

The Amimoto is a full-tuned WordPress AMI on the AWS EC2.

 • Uncomment /etc/nginx/conf.d/default.conf in line 17

before:
#include /etc/nginx/mobile-detect;

after:
include /etc/nginx/mobile-detect;

 • Add line to /etc/nginx/nginx.conf like following.

before:
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header Accept-Encoding “”;

after:
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header Accept-Encoding “”;
proxy_set_header X-UA-Detect $mobile; # add new line

 • Define constant in the wp-config.php

  define(‘IS_AMIMOTO’, true);

Στιγμιότυπα

 • theme-customizer

Εγκατάσταση

 1. Upload nginx-mobile-theme to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Nginx Mobile Theme” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.8.1

 • Add query strings mobile=on and mobile=off

1.5.0

1.4.0

1.3.0

1.2.0

1.1.0

 • Add support child theme.
 • Add notice when Nginx Cache Controller is not activated.

https://github.com/megumiteam/nginx-mobile-theme/compare/1.0.0…1.1.0

1.0.0

 • first release.