Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Noindex Attachment Pages

Περιγραφή

This plugin add the tag META NOINDEX to attachment pages in WordPress. When it’s inserted some image, or any other multimedia file, into a post/page it can be linked to Attachment Page using WordPress Theme Hierarchy (attachment.php, image.php …$mimetype.php, etc.) and this plugin will be able to doesn´t index Attachment Pages for improve SEO (Search Engine Optimization).
The plugin “WordPress SEO by Yoast” and some others plugins let you redirect Attatchment Pages to either post/page, but some times it’s need use Attachment Pages without redirect and without index it inside search engines. (You can find more info about it here )

So, the plugin “Noindex Attachment Pages” add next tag into HTML head for Attachment Pages;

Any suggestions? You can write me or follow me on Twitter @jruizcantero.

Descripción en Español

Este plugin añade la etiqueta META NOINDEX a las páginas de adjuntos en WordPress. Cuándo se inserta alguna imagen, o cualquier otro archivo multimedia, en un post/págna se puede vincular a la página de adjuntos que proporciona WordPress utilizando la jerarquía de archivos del Theme activo (attachment.php, image.php …$mimetype.php, etc.) y con este plugin puedes evitar que sean indexadas para mejorar el SEO (Search Engine Optimization).
El plugin de WordPress SEO by Yoast y algunos otros plugins permiten redireccionar las páginas de adjuntos al artículo o página correspondiente, pero en determinadas ocasiones puede que se desee utilizar las páginas de adjuntos sin que se redireccionen y sin que se indexen en los buscadores. (Puedes encontrar más información sobre esto aquí )

Así que con el plugin Noindex Attachment Pages se añade concretamente la siguiente etiqueta en la cabecera HTML de cualquier página de adjuntos o página de archivos multimedia;

Este plugin no tiene panel de opciones, simplemente actívalo.

Alguna sugerencia? Puedes esccribirme o seguirme en Twitter @jruizcantero.

Στιγμιότυπα

  • META tag NOINDEX added in attachment pages / Etiqueta META NOINDEX añadida en páginas de adjuntos

Εγκατάσταση

  1. Upload “noindex-attachment-pages” folder to the “/wp-content/plugins/” directory.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Instalación en Español

  1. Subir la carpeta “noindex-attachment-pages” al directorio “/wp-content/plugins/”.
  2. Activar el plugins desde el menú “Plugins” en WordPress.

Συχνές Ερωτήσεις

Is “Noindex Attachment Pages” incompatible with others SEO plugins?

This plugin doesn´t check others SEO configurations for Attachment Pages, so you must use it carefully.

¿”Noindex Attachment Pages” es incompatible con otros plugins de SEO?

Este plugin no realiza comprobaciones sobre otras configuraciones de SEO establecidas para las páginas de adjuntos, por lo que debes usarlo bajo tu responsabilidad.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Noindex Attachment Pages” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0

  • Initial release.