Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Notices API

Περιγραφή

This is a very simple WordPress plugin for creating frontend notices server side or client side. There are 4 notice types by default success, error, warning, general or you can create custom notice types. Server side notices are stored in the session until displayed.

This plugin hopes to one day solve the problem of complex WordPress sites with multiple plugins all having their own Notices that all require styling.

But for now, the Notices API is useful tool for developers creating custom functionality in their theme.

Server Side Usage

<?php
  WP_Notices::success( $title, $message, $timer, $priority ); 
  WP_Notices::warning( 'Login Failed', 'You have entered an incorrect Username or password, please try again.'); 
  WP_Notices::error( $title, $message, $timer, $priority ); 
  WP_Notices::general( $title, $message, $timer, $priority ); 
  WP_Notices::custom( $type, $title, $message, $timer, $priority );
?>

Client Side Usage

jQuery(document).ready(function($){

  $.WP_Notices.success( title,message, scroll_to, timer, callback );
  $.WP_Notices.error( title, message, scroll_to, timer, callback );
  $.WP_Notices.general( title, message, scroll_to, timer, callback );
  $.WP_Notices.warning( title, message, scroll_to, timer, callback );

  // Custom type
  $.WP_Notices.render_notice( type, title, message, scroll_to, timer, callback );

  // Using the callback parameter
  $.WP_Notices.warning( 'Form Error', 'Invalid form input.', false, 3000, function( $notice ) {
    console.log( $notice );
  });

});

Options

add_filter( 'notice_api_options', 'customize_notice_options' );

function customize_notice_options( $options )
{
  $options = array(
    'prepend_selector' => '#content',
    'container_class' => 'notices-container',
    'before_title' => '<strong>',
    'after_title' => ':</strong> ',
    'scrolling_speed' => 500,
  );
  return $options;
}

Εγκατάσταση

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

 1. Upload the plugin directory to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Create some notices in your code!

Κριτικές

Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Notices API” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0

 • First version pushed to WordPress plugin repository.