Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Offload Videos – Bunny.net, AWS S3

Περιγραφή

Upload videos to Bunny.net using bunny streaming API’s with TUS protocol and resumable video upload, create individual collection for each user giving option to delete videos directly from bunny streaming storage also AWS S3 storage can be used to upload videos to AWS S3 bucket ,creating individual folder for users giving option to delete videos directly from AWS S3 storage

For more information, please click here

Functionalities

 1. Admin settings page to enable service(Bunny.net/AWS S3)
 2. Upload videos to Bunny.net using streaming API.
 3. Show list of user uploaded videos from Bunny.net to frontend page with copy option for iframe embed code and delete option for each video which will delete video from Bunny.net.
 4. TUS protocol is used with resumable upload for uploading videos which will reduce burden on your server and directly upload videos using javascript.
 5. List of videos from all users on admin side with bulk delete option which will delete video from Bunny.net.
 6. Upload videos to AWS S3 bucket.
 7. Show list of user uploaded videos from AWS S3 bucket to frontend page with copy option for iframe embed code and delete option for each video which will delete video from AWS s3 bucket.
 8. Multipart Upload is used for uploading videos which will rmake easier to upload large videos.
 9. Show list of videos from all users on admin side with bulk delete option which will delete video from AWS s3 bucket

Shortcodes

[show_users_video_listing]

Εγκατάσταση

 1. Upload unzipped plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Κριτικές

7 Αυγούστου 2023
The Offload Videos to Bunny.net/AWS S3 plugin has exceeded my expectations in terms of performance, ease of use, and overall efficiency. If you’re a WordPress user aiming to optimize your site’s video content for faster loading times, smoother playback, and enhanced user experience, this plugin is an absolute must-have. ts integration with industry-leading content delivery platforms and automatic video format adaptation make it a powerful tool for any multimedia-focused website. Without a doubt, the Offload Videos plugin has secured its spot as an essential component of my WordPress arsenal.
7 Αυγούστου 2023
One of the standout features of the Bunny Plugin is its powerful image optimization capabilities. This feature alone has had a profound impact on my site’s performance metrics, leading to improved user engagement and SEO rankings. In terms of support and updates, the Bunny Plugin team deserves applause. They provide timely updates that introduce new features and improvements, keeping the plugin aligned with industry best practices.
3 Αυγούστου 2023
This is the best plugin for the resumable videos. This plugin setup process is straightforward, and the plugin’s intuitive user interface made it easy to configure and manage video content. Thanks to its compatibility with AWS S3 and Bunny.net, I can now effortlessly upload videos directly to the cloud storage without worrying about the burden on my hosting server.
Ανάγνωση όλων των 3 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Offload Videos – Bunny.net, AWS S3” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές