Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

OPEN-BRAIN

Περιγραφή

OPEN-BRAIN is a revolutionary WordPress plugin that uses the power of OpenAI to create high-quality content for your website. With this plugin, you can easily generate informative, engaging, and SEO-optimized content, making it an excellent tool for content creators, bloggers, and website owners.

OPEN-BRAIN is incredibly easy to use, and it seamlessly integrates with your WordPress dashboard. Once installed, you can start generating content right away. Simply enter a topic or keyword, and OPEN-BRAIN will analyze the data, identify trends, and generate relevant content for your website.

In addition to content creation, OPEN-BRAIN can also improve the user experience on your website. With its intelligent chatbot feature, OPEN-BRAIN can answer user queries, offer recommendations, and provide personalized content, making it an essential tool for businesses and organizations looking to engage their audience and improve customer satisfaction.

OPEN-BRAIN is also highly customizable. You can choose from various content formats, such as blog posts, articles, or product descriptions, and customize the length, tone, and style of the content to match your brand’s voice.

In conclusion, OPEN-BRAIN is a game-changing WordPress plugin that leverages the power of OpenAI to create high-quality content, improve user experience, and boost website traffic. If you’re looking to streamline your content creation process, engage your audience, and take your website to the next level, OPEN-BRAIN is the perfect tool for you.

0.1.0

Initial setup of OPEN-BRAIN

0.2.0

Change to improve security

Εγκατάσταση

  1. Upload the \’open-brain\’ folder to \’/wp-content/plugins/\’
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“OPEN-BRAIN” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές