Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Orbis

Περιγραφή

This plugin transforms your WordPress environment into a fully operating
business tool. Orbis has some nice basic Project Management, Customer Relation
Management & Intranet functionalities. Make Orbis even more powerfull with some
cool additional plugins.

This plugin is built with idea to make business tools extendable. Every
business is different. We believe in the power of WordPress and although
WordPress may not be your first idea to serve as a framework for such a tool,
we feel it has shown many advantages, particularly with extendability and
control.

Orbis comes with a front-end theme with the very orginal name, Orbis. This
theme is based on Bootstrap and gives you all the front-end functionality you
need. Easely extend this theme with child themes. We’ll try to release more
themes.

Download the Orbis theme for free.

Benefits at a glance

 • Easily extendable with plugins
 • Fully translatable
 • The Orbis Framework is available for FREE
 • Various high quality themes
 • Fully manageable
 • Use you own hosting environment
 • Built on WordPress

Core Features

 • Manage Projects – Add projects and connect them to companies
 • Manage Persons – Add persons and connect them to companies
 • Manage Companies – Add companies
 • Pages – Use the standard WordPress functionality to add pages
 • Posts – Use posts for your intranet
 • Comments – Comment on Pages, Projects, Persons & Companies

Extend

The power of Orbis lays in the extendability and flexibility. Use plugins to
add the functionality you need.

Get involved

Want to contribute? Checkout the source code on the Orbis GitHub Repository.

Functions

 • General

  • orbis_format_seconds( $seconds, $format = ‘HH:MM’ )
 • Projects

  • orbis_project_get_the_time( $format = ‘HH:MM’ )
  • orbis_project_the_time( $format = ‘HH:MM’ )
 • Flot

  • orbis_flot( $id, $data, $options )

Links

Στιγμιότυπα

 • Home
 • News
 • Person
 • Persons
 • Project
 • Projects
 • WordPress

Εγκατάσταση

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your
WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

Κριτικές

3 Σεπτεμβρίου 2016 1 απάντηση
Was about to install but my WP tells me this plugin is untested with my version of Wordpress. Is it likely to be updated soon?
21 Δεκεμβρίου 2016
I’m using this plugin on a daily basis, it’s fast, simple, to the point and gives awesome statistics and overview in project boundaries and time management. Our internal processes are depending on it.
21 Δεκεμβρίου 2016
As a teammember of Pronamic I work several years with the plugin. It’s easy to use, expandable and innovatory. Before using Orbis I also looked to other different solutions but no regrets and very happy with this WordPress solution!
21 Δεκεμβρίου 2016
As one of the developers of the Orbis plugin i think this plugin has a lot of potential. At Pronamic we have been using Orbis for many years. We can found all our clients, projects and time registrations information in our intranet based on WordPress and Orbis. We have also developed a lot of extra plugins for Orbis. For an overview of all the Orbis plugins you could have a look at the Orbis GitHub page: https://github.com/wp-orbis/.
Ανάγνωση όλων των 6 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Orbis” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.3.3

 • Tweak – Changed bussiness to business in README.
 • Fixed – Fix WP 4.3 deprecated WP_Widget method.
 • Tweak – WordPress Coding Standards optimizations.

1.3.2

 • Fixed – Fixed issue with project status change comments.

1.3.1

 • Fixed – Fixed issue with more project status change comments.

1.3.0

 • Added – Added daily recap email system.
 • Added – Added company category taxonomy.
 • Added – Added support for pound sterling.

1.2.2

 • Tweak – Adjusted WordPress admin company post type menu dashicon from ‘network’ to ‘building’.
 • Test – Tested up to WordPress version 4.1.
 • Tweak – WordPress Coding Standards optimizations.

1.2.1

 • Tweak – Fixed notice on projects table view template.
 • Tweak – Added post publish date on the project table view template.

1.2.0

 • Tweak – Updates Select2 from v3.4.6 to v3.5.1.
 • Tweak – Use Bower for some libraries.
 • Tweak – Removed deprecated screen_icon() function call.
 • Tweak – Changed capability to ‘manage_options’ for now.
 • Tweak – WordPress Coding Standards optimizations.
 • Tweak – Added AngularJS libraries for Orbis Tasks plugin.

1.1.1

 • Tweak – Project finish modification dates are now stored in meta data for order by.

1.1.0

 • Tweak – Switched from custom menu icons to the new WordPress Dashicons.
 • Tweak – Everyone can now finish projects, the WordPress comment system is used to keep track of changes.
 • Tweak – Moved the person contact information meta box from the side to the normal edit area.
 • Tweak – Enabled WordPress custom fields functionality on the Orbis person, company and project post types.

1.0.5

 • Improved the orbis_price() template function.
 • Improved uninstall script.

1.0.4

 • Added support for an Orbis persons suggest field.

1.0.3

 • Added custom column ‘e_mail’ to the custom companies table.

1.0.2

 • Added custom Posts 2 Posts labels.

1.0.1

 • Added project finished field.

1.0.0

 • Initial release.