Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Other-Ext-WP

Περιγραφή

This useful WordPress (v.2.3+ & PHP 4+) plugin allows Cutenews users to transfer their Cutenews installation into WordPress, including categories, posts, and comments. It uses custom functions to read the information from Cutenews and format into WordPress compatible data. Then, the plugin uses the WordPress API functions to enter the data into the database. It places the posts into their correct categories and supports the transfer of comments, which will retain their proper information as well. This script is easy-to-use and is available under the GNU General Public License (like WordPress).

Features on Comments & Entries

When the plugin is transferring, it strips all code tags on both
entries and comments. When the comments are transferring, ONLY
the comments, it marks all comments with a link as SPAM. You will
need to go back and check for yourself. However, it is safe to say
that most of the comments will be, in fact, spam.

Εγκατάσταση

 1. Upload the plugin file (extwp.php) into your WordPress directory
  under /wp-content/plugins/

 2. Open your adminstration panel and go to Plugins and activate
  it by clicking Activate next to the description of Other-Ext-WP.

 3. Now you should see a link to Other-Ext-WP under your plugins
  sub-menu (next to Plugin-Editor for example). Go to Other-Ext-WP.

 4. Now just read the instructions. Options:

  A. Add Comments or Not – If you want to transfer comments
  as well. It will make the plugin take longer.

  B. Select Users – From the current WordPress users,
  which user should all the posts be authored to.

  C. Path – If the plugin can detect where Cutenews is
  it will show the path and a text box. You don’t need
  to enter anything into the text box unless the plugin
  has the wrong path or you have an alternate installation.
  If it cannot detect the path, it will present an input box
  that you need to enter the path for. Remember “../” means
  up one directory.

 5. Click transfer and the process will begin. Depending on the
  number of posts and comments feature, it may take a while. Do
  not close until you get a confirmation message.

 6. When it is complete, delete the plugin from the server.
  If you have problems or need support, please contact me at my site.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Other-Ext-WP” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές