Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Page Optimize

Περιγραφή

This plugin supports a few features that may improve the performance of page loading and rendering in the browser:

 • Concatenate CSS
 • Concatenate JavaScript
 • Execution timing of non-critical scripts
  • Note: Changing script execution timing can be risky and will not work well for all sites.

Testing

To test features without enabling them for the entire site, you may append query params to a WordPress post or page URL. For example, to test enabling JavaScript concatenation for https://example.com/blog/, you can use the URL https://example.com/blog/?concat-js=1.

Supported query params:

 • concat-css controls CSS concatenation. Values: 1 for ON and 0 for OFF.
 • concat-js controls JavaScript concatenation. Values: 1 for ON and 0 for OFF.
 • load-mode-js controls how non-critical JavaScript are loaded. Values: ‘defer’ for deferred, ‘async’ for async loading, any other value indicates the feature should be disabled.

Εγκατάσταση

This plugin uses sensible defaults so it can operate without configuration, but there are a number of constants you may use for a custom configuration.

PAGE_OPTIMIZE_CACHE_DIR

Page Optimize caches concatenated scripts and styles by default, and this constant controls where the cache files are stored. The default directory is cache/page_optimize under your site’s wp-content folder.

To change the cache location, set this constant to the absolute filesystem path of that location.

To disable caching, set this constant to false. Please note that disabling Page Optimize caching may negatively impact performance unless you are caching elsewhere.

PAGE_OPTIMIZE_CSS_MINIFY

Page Optimize has CSS Minification capabilities which are off by default.

If you’re using caching, and not minifying CSS elsewhere, it is recommended to enable it by setting it to true.

Κριτικές

14 Απριλίου 2021
Please add the code below in page_optimize_bail() . if( is_admin() ){ return true; } if( class_exists('\Elementor\Plugin') && ( ( isset($_REQUEST['action']) && $_REQUEST['action'] === 'elementor' ) || isset( $_REQUEST['elementor-preview'] ) ) ){ return true; }
Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Page Optimize” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Page Optimize” έχει μεταφραστεί σε 7 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Page Optimize” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

0.5.1

 • Bail when editing pages in Brizy Editor (it errors when JavaScript load mode is async).

0.5.0

 • Apply the script_loader_tag filter for scripts that are concatenate-able but have no neighbors to concatenate with. This fixes a case where the TwentyTwenty theme wanted to apply a defer attribute to its script but was never given the opportunity.

0.4.5, 0.4.6

 • Force absolute paths for CSS replacements.
 • Lower required PHP version to 7.0.

0.4.4

 • Don’t queue the cache cleaning WP Cron job if we aren’t caching.
 • Cleanup cache if we turned caching off or directory changed.

0.4.3

 • gzip in PHP slows stuff down a bit. Simply don’t do this. Any web server can handle this better.
 • also remove the output buffering, no need for that anymore
 • CSS Minification can sometimes slow things down significantly. Add constant to enable/disable.

0.4.2

 • Initial release. No changes yet. 🙂