Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Paginate

Περιγραφή

Display your list with pagination by a simple function call.
Add multiple paginations to the same page.

Features

 • Multiple paginations at the same page
 • Chose how many items to display per page, default: 10
 • Chose adjacent items, default: 6
 • Customize on page query variable, default: “page”
 • Choose if the on page value should be fetched automatically, default: true
 • How to display first and last page buttons, as numbers or as text, default: numbers
 • All the buttons are visible by default
 • If the previous button is visible
 • If the next button is visible
 • If the previous button is visible when the first page is reached
 • If the next button is visible when the last page is reached
 • If the adjacent dots are visible
 • If the first button is visible
 • If the last button is visible
 • Localization support – download the template and submit your language
 • All HTML/CSS elements are customizable

Changelog

 • 1.0: Plug in release

Εγκατάσταση

Install and Activate

 1. Download and unzip paginate.zip.
 2. Upload the paginate directory to the /wp-content/plugins/ directory.
 3. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
 4. In your theme, modify the CSS file to change the look and feel of your pagination.

Implement

3 line implementation

<?php
$totalitems = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(ID) FROM $wpdb->users");
$p = new paginate($totalitems);
echo $p->get_pagination();
?>

Post onpage argument

<?php
$onPage = $_GET['page']
$totalitems = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(ID) FROM $wpdb->users");
$p = new paginate($totalitems);
echo $p->get_pagination($onPage);
?>

Example implementation

<?php
//get total items from database
$totalitems = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(ID) FROM $wpdb->users");

$p = new paginate($totalitems);
$limit = $p->itemsPerPage;
$offset = $p->get_offset();

//your query. add the offset and limit to the query
$query = "SELECT $wpdb->users.ID FROM $wpdb->users LIMIT $offset, $limit";
$user_ids = $wpdb->get_results($query);
//your loop
foreach($user_ids as $id) {
 //do something...
}

//pagination html
echo $p->get_pagination();
?>

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Paginate” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές