Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Pepipost

Περιγραφή

Pepipost is built on the philosophy to encourage good senders and to keep the email eco-system clean.
85% of today’s email is Spam and we don’t want to add up to that.
We have carried up that philosophy into the pricing model where we don’t charge for the emails which are being opened by the customers. Emails that are clicked, opened or engaged with will always be free.
Industry stats says 35-40% is the average open rate, hence that much of email volumes can be free. There is no limits, More your customer engagement is lesser will be your marketing spends. Entire pricing model is in your hands.

We care for each and every emails, and this is how we differentiate from our competitors.

The Pepipost plugin uses API integration to send outgoing emails from your WordPress installation. It replaces the wp_mail function included with WordPress.

First, you need to have PHP-curl extension enabled.

To have the Pepipost plugin running after you have activated it, go to the plugin’s settings page and set the Pepipost credentials, and how your email will be sent – either through SMTP or API.

How to use wp_mail() function:

We amended wp_mail() function so all email sends from WordPress should go through Pepipost.

You can send emails using the following function: wp_mail($to, $subject, $message, $headers = '', $attachments = array())

Where:

 • $to – Array or comma-separated list of email addresses to send message.
 • $subject – Email subject
 • $message – Message contents
 • $headers – Array or “\n” separated list of additional headers. Optional.
 • $attachments – Array or “\n”/”,” separated list of files to attach. Optional.

The wp_mail function is sending text emails as default. If you want to send an email with HTML content you have to set the content type to ‘text/html’ running add_filter('wp_mail_content_type', 'set_html_content_type'); function before to wp_mail() one.

After wp_mail function you need to run the remove_filter('wp_mail_content_type', 'set_html_content_type'); to remove the ‘text/html’ filter to avoid conflicts –https://core.trac.wordpress.org/ticket/23578

Example about how to send an HTML email using different headers:

$subject = 'test plugin';
$message = 'testing WordPress plugin';
$to = 'address1@pepipost.com, Address2 <address2@pepipost.com@>, address3@pepipost.com';
or
$to = array('address1@pepipost.com', 'Address2 <address2@pepipost.com>', 'address3@pepipost.com');

$headers = array();
$headers[] = 'From: Me Myself <me@example.net>';
$headers[] = 'Cc: address4@pepipost.com';
$headers[] = 'Bcc: address5@pepipost.com';

$attachments = array('/tmp/img1.jpg', '/tmp/img2.jpg');

add_filter('wp_mail_content_type', 'set_html_content_type');
$mail = wp_mail($to, $subject, $message, $headers, $attachments);

remove_filter('wp_mail_content_type', 'set_html_content_type');

Εγκατάσταση

Requirements:

 1. PHP version >= 5.3.0
 2. You need to have PHP-curl extension enabled.

To upload the Pepipost Plugin .ZIP file:

 1. Upload the WordPress Pepipost Plugin to the /wp-contents/plugins/ folder.
 2. Activate the plugin from the “Plugins” menu in WordPress.
 3. Create a Pepipost account at http://www.pepipost.com/
 4. Once the account is created. Login to your Pepipost account and navigate to “Settings” -> “Account Settings” to get your Pepipost SMTP credentials

Κριτικές

5 Μαρτίου 2020
After having problems with other wordpress mail plugins i found this from a recommendation from WP MAIL SMTP, and it is perfect.
5 Μαρτίου 2020
Compatible with almost all WordPress apps like contact forms, mailpoet and so. Just install Pepipost WP plugin and relax. It just works like a charm.
27 Φεβρουαρίου 2020
Can't comment on their support or paid packages, but the plugin works perfectly! Was having all sorts of grief with a general purpose one but this worked first time.
Ανάγνωση όλων των 13 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Pepipost” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0.0

 • Pepipost WordPress App released

2.0.0

 • Added pepipost API for sending the emails

2.1.0

 • Bug fixes

2.1.1

 • Bug fixes

3.0

 • Bug fixes

3.0.1

 • Bug fixes

3.0.2

 • Bug fixes
  = 3.0.3 –
 • Bug fixes,Compatible with wordpress version 5.2.2
  = 3.0.4 –
 • Bug fixes for “headers already sent” error