Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Pie and Donut charts

Περιγραφή

Make interactive pie charts using chart.js library using:

1) Simple short code

2) Elementor Widget Pie Chart

Shortcode Example-

1) [piechart id = ’23’ data = ‘20,40,30’ label = ‘apple,orange,grapes’ type = ‘polarArea’]

2) [piechart id = ’24’ data = ‘20,40,30,60’ label = ‘apple,orange,grapes,cherry’ type = ‘pie’]

3) [piechart id = ’25’ data = ‘20,40,30,60’ label = ‘apple,orange,grapes,cherry’ type = ‘doughnut’]

Features

  * 100% Responsive and interactive
* Use anywhere in post and pages.
* Write or Create simple short code.
  * Elementor Widget for live editing of charts
  * Using Open source chart.js Javascript Library
  * For multiple charts on same page, use unique id/chart id
  * Canvas based charts</li>
  * Shortcode requires 4 parameters. 1) id 2) data 3) label 4) type
  * "type" paratmeter can be either 1) pie 2) doughnut 3) polarArea

Στιγμιότυπα

 • Polar chart
 • Elementor Interface

Εγκατάσταση

Method 1:

On your WordPress admin dashboard
Visit ‘Plugins > Add New’
Search for ‘Pie and Donut Chart’ and install the plugin.
Activate ‘Pie and Donut Chart ’ from your Plugins page.

Method 2:

Download the plugin from WordPress.org repository
On your WordPress admin dashboard, go to ‘Plugins> Add New> Upload Plugin’.
Upload the downloaded plugin file (Pie-and-donut-Chart.zip) and click ‘Install Now’
Activate ‘Pie and Donut Chart’ from your Plugins page.

Once the plugin is activated, you can create charts through
shortcodes or through elementor widget(Pie Chart)

Συχνές Ερωτήσεις

How can I generate a chart?

You can generate charts either through shortcodes or Elementor widget.

Shortcode examples

1) [piechart id = ’23’ data = ‘20,40,30’ label = ‘apple,orange,grapes’ type = ‘polarArea’]

2) [piechart id = ’24’ data = ‘20,40,30,60’ label = ‘apple,orange,grapes,cherry’ type = ‘pie’]

3) [piechart id = ’25’ data = ‘20,40,30,60’ label = ‘apple,orange,grapes,cherry’ type = ‘doughnut’]

Can I display more than one chart on the same page?

Yes, you can create unlimited charts. Use unique id/chart ID for multiple charts on same page.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Pie and Donut charts” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0.0

Initial Release