Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Pinterest "Pin It" Button

Περιγραφή

Add a simple Pinterest “Pin It” Button to your posts in 2 minutes!

No need to copy and paste code throughout your WordPress site.

“Pin It” Button Lite Features

 • Let the reader select an image when pinning.
 • Pre-select an image for the reader to pin.
 • Default to the first image in the post.
 • Specify a specific image to pin per post.
 • Pick from official “Pin It” button colors and sizes.
 • Hide the “Pin It” button on specific posts and pages.
 • Add a “Pin It” button to your sidebar or footer as a widget.
 • Place “Pin It” buttons anywhere using shortcodes.

Pro Version Features

 • Add “Pin It” buttons on image hover (in any corner).
 • Add a “Pin It” button under each image.
 • Pick from 30 custom “Pin It” button designs.
 • Upload your own custom “Pin It” buttons.
 • Twitter, Facebook, Google+ & LinkedIn sharing buttons included.
 • Option to pin featured images.
 • Show or hide on custom post types.
 • WooCommerce compatibility.
 • Customer support and automatic updates.

Start Getting Pinned Like Crazy with “Pin It” Button Pro!

A Few Stats on Pinterest

Raves on the Interwebs

 • “If you want complete (and easy) control over your Pin It button, you should definitely take a look…” — The Next Web
 • “The Pinterest ‘Pin It’ Button is a painless solution for bloggers just getting started with this social network.” — WP Jedi
 • “This is the plugin that I found works best on my marketing blog for photographers.” — ProBlogger
 • “If you want to make it easy for Pinterest users to pin your articles, consider using this ‘Pin It’ button plugin.” — WP Tavern
 • “Discovery of the Week” — Social Media Examiner
 • “If you’re looking for something simple and obtrusive, the Pinterest ‘Pin It’ Button will suit you.” — WPMU.org

See a “Pin It” Button Pro Demo (shows off the share bar and image hover features)

Setup an Eye-Catching Button in Minutes with “Pin It” Button Pro!

This plugin (as well as the Pro version) is in full compliance with the official “Pin It” button developer guidelines.

This plugin utilizes the code output from the official “Pin It” button widget builder.

Follow this project on Github

Στιγμιότυπα

 • Button display with count bubble beside
 • Button display with count bubble above
 • General button settings
 • Post visibility and placement settings
 • Style/CSS settings
 • Ρυθμίσεις μικροεφαρμογής
 • Individual post (post meta) settings

Εγκατάσταση

You can install this plugin one of three ways:

1. Admin Search

 1. In your Admin, go to menu Plugins > Add.
 2. Search for Pin It Button.
 3. Find the plugin that’s labeled Pinterest "Pin It" Button with “Pin It” in quotes.
 4. Look for the author name Phil Derksen on the plugin.
 5. Click to install.
 6. Activate the plugin.
 7. A new menu item Pin It Button will appear in the main menu.

2. Download & Upload

 1. Download the plugin (a zip file) on the right column of this page.
 2. In your Admin, go to menu Plugins > Add.
 3. Select the tab “Upload”.
 4. Upload the .zip file you just downloaded.
 5. Activate the plugin.
 6. A new menu item Pin It Button will appear in the main menu.

3. FTP Upload

 1. Download the plugin (.zip file) on the right column of this page.
 2. Unzip the zip file contents.
 3. Upload the pinterest-pin-it-button folder to the /wp-content/plugins/ directory of your site.
 4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 5. A new menu item Pin It Button will appear in the main menu.

Συχνές Ερωτήσεις

Installation Instructions

You can install this plugin one of three ways:

1. Admin Search

 1. In your Admin, go to menu Plugins > Add.
 2. Search for Pin It Button.
 3. Find the plugin that’s labeled Pinterest "Pin It" Button with “Pin It” in quotes.
 4. Look for the author name Phil Derksen on the plugin.
 5. Click to install.
 6. Activate the plugin.
 7. A new menu item Pin It Button will appear in the main menu.

2. Download & Upload

 1. Download the plugin (a zip file) on the right column of this page.
 2. In your Admin, go to menu Plugins > Add.
 3. Select the tab “Upload”.
 4. Upload the .zip file you just downloaded.
 5. Activate the plugin.
 6. A new menu item Pin It Button will appear in the main menu.

3. FTP Upload

 1. Download the plugin (.zip file) on the right column of this page.
 2. Unzip the zip file contents.
 3. Upload the pinterest-pin-it-button folder to the /wp-content/plugins/ directory of your site.
 4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 5. A new menu item Pin It Button will appear in the main menu.
General Troubleshooting

If the “Pin It” button doesn’t get triggered on click (and your browser is redirected to a pinterest.com URL), please make sure that there is not extra code that is hijacking the click event (for example, a Google Analytics onclick event).

A popular known plugin that does this is Google Analytics for WordPress. Try unchecking one or both of these options: 1) Track outbound clicks & downloads, 2) Check Advanced Settings, then make sure “Track outbound clicks as pageviews” is un-checked.

Your theme must implement wp_footer() in the footer.php file, otherwise JavaScript will not load correctly. You can test if this is the issue by switching to a WordPress stock theme such as twenty-twelve temporarily.

Visit the complete knowledgebase for additional help and troubleshooting tips.

CSS styling and shortcode help available within the plugin admin.

Κριτικές

27 Μαΐου 2017
Plugin 'descriptions' transferring to Pinterest correct. This broke 9 months ago with WordPress 4.6.1. Plugin not compatible with WooCommerce as it completely strips the image descriptions. I have not received any updates though I have been paying for 'Support and Updates'. Did get a reply to my support ticket in a day which appeared more like the technical punt to blame it on another plugin or my theme rather than to stay up to date with the latest WordPress. Seems more like a hobby plugin that the creator has cashed out on.
22 Ιανουαρίου 2017
This plugin does not work with very popular plugin Page Builder (1 million + active installs) and likely any page/widget control themes or plugins. We have paid version of Pin It Pro and submitted an error code received whenever Page Builder was active on the site (not just the page in question). The answer we received was "sorry". When we responded and asked them to provide a page / widget control plugin that would work with Pin It Pro, they again responded "sorry" - we cannot take our time on such trivial matters.
7 Νοεμβρίου 2016
Works where other plugins with a pinterest count fail, shame its not still supported but for now it's still better than many others!
3 Σεπτεμβρίου 2016
It seems we can not remove dependence on http://assets.pinterest.com/. In the past we indeed had "Pinterest" plugin and then we have removed it. But still we have red button "Save" coming from Pinterest on every image in this blog. http://dbj.org
3 Σεπτεμβρίου 2016
Sometimes it works and sometimes it doesn't. When I asked a question on the support page about an issue with the plugin I didn't receive an answer.
Ανάγνωση όλων των 33 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Pinterest "Pin It" Button” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

2.1.0.1 – May 8, 2015

 • Fixed bug with some options getting reset to defaults after an upgrade.

2.1.0 – May 4, 2015

 • Fixed plugin CSS not getting enqueued in some cases.

2.0.9 – April 22, 2015

 • Updated calls to add_query_arg to prevent any possible XSS attacks.
 • Fixed bug with button showing up on WooCommerce Products.
 • Added option to always enqueue scripts & styles (enabled by default).
 • Tested up to WordPress 4.2.

2.0.8

 • Tested up to WordPress 4.1.
 • Improved translation (i18n) readiness.

2.0.7

 • Tested up to WordPress 4.0.
 • Button will now pin full size image instead of thumbnail.

2.0.6

 • More fixes to special characters rendering HTML codes incorrectly in pin descriptions.

2.0.5

 • Fixed a bug with shortcode buttons not enqueueing CSS & JS correctly.
 • Fixed a bug with some characters (such as single quotes) rendering HTML codes in the pin description.

2.0.4

 • Various performance enhancements.

2.0.3

 • Added action and filter hooks for extensibility.
 • Fixed a bug with upgrade code being called multiple times.
 • Removed PressTrends integration.
 • Tested up to WordPress 3.9.

2.0.2

 • Added options for colors, sizes and shapes based on Pinterest’s official widget builder.
 • Added an option to show count bubble even for zero count pins.
 • Minor bug fixes.
 • Tested up to WordPress 3.8.

2.0.1

 • Added an option to disable Pinterest’s pinit.js JavaScript to avoid conflicts with other Pinterest plugins, themes and custom code (on new “Advanced” tab).
 • Tested up to WordPress 3.7.

2.0.0

 • Tested up to WordPress 3.6.1.
 • Now in full compliance with current “Pin It” button developer guidelines at http://developers.pinterest.com/pin_it/.
 • More extensive Help section, which was moved to a separate submenu item.
 • Updated CSS & JS output so they’re much more “light weight” which should improve performance.
 • Removed all references to “!important” in the public CSS to allow for more control of styles.
 • Implemented more standards from the WordPress Settings API. Settings pages should be more maintainable going forward.
 • Settings pages now using tabs to break up functionality.
 • Can now specify button type for shortcode and widget. No longer inherits from main settings.
 • Fixed so button now shows up on category pages.
 • Added is_main_query() check for “the_content” filter.
 • Removed show/hide button options on category edit screen (conflicted with post/page visibility changes).
 • Optional Presstrends anonymous usage tracking.

1.4.3

 • Fixed bug where Create Pin popup wasn’t working in some cases.

1.4.2

 • Tested with WordPress 3.5.
 • Added: Option to save settings upon plugin uninstall.
 • Changed: Removed “Always show pin count” option as it’s no longer supported by Pinterest.
 • Changed: Iframe option removed as it’s no longer supported by Pinterest.
 • Changed: Moved some JavaScript files to load in the footer rather than the header to improve page speed load and compatibility with Pinterest code. Theme must implement wp_footer() to function properly.
 • Fixed: Count=”vertical” shortcode fixed.
 • Fixed: Updated button CSS/styles to improve compatibility with more themes.
 • Fixed: Checks theme support for post thumbnails and adds if needed.
 • Fixed: Various minor bug fixes.

1.4.1

 • Fixed: Various shortcode fixes.
 • Fixed: Moved some JavaScript files that were loaded in the footer to now load in the header to improve compatibility with themes not implementing wp_footer().
 • Fixed: Updated button CSS/styles to improve compatibility with more themes.

1.4.0

 • Changed/Fixed: Iframe removed when button set to “User selects image”. Fixes security issues and display errors on some web hosts.
 • Added: Displays new features available if upgrading “Pin It” Button Pro

1.3.1

 • Changed: Modified button JavaScript to be in line with Pinterest’s current button embed JavaScript
 • Changed: Split up internal code files for easier maintenance and updates
 • Fixed: Shortcode — If the attributes “url”, “image_url” and/or “description” aren’t specified, it will try and use the post’s custom page url, image url and/or description if found. If not found it will default to the post’s url, first image in post and post title.
 • Fixed: Changed the way defaults are set upon install so it shouldn’t override previous settings
 • Fixed: Uninstall now removes custom post meta fields

1.3.0

 • Added: Added a Pin Count option (horizontal or vertical)
 • Added: Added new button style where image is pre-selected (like official Pinterest button)
 • Added: Added fields for specifying URL, image URL and description for new button style image pre-selected
 • Added: Added float option for alignment (none, left or right) to widget and shortcode
 • Added: Shortcode — Can now remove div tag wrapper
 • Added: Widget — Can now remove div tag wrapper
 • Changed: Moved “Follow” button widget to separate plugin: Pinterest “Follow” Button
 • Changed: Both button styles now embed iframe (like official Pinterest button)
 • Changed: External JavaScript now loads in footer for better performance
 • Fixed: Fixed bug where front page was still showing button even when Front Page was unchecked
 • Fixed: Fixed bug where some settings weren’t saved when upgrading the plugin
 • Fixed: Fixed bug where tag, author, date and search archive pages were not displaying the button

1.2.1

 • Fixed: Fixed bug with hiding posts/pages/categories when upgrading from a previous version

1.2.0

 • Added: Added option to hide button per page/post
 • Added: Added option to hide button per category
 • Added: Added widget to display “Pin It” button
 • Added: Added widget to display “Follow” on Pinterest button
 • Fixed: Fixed CSS where some blogs weren’t displaying the button properly

1.1.3

 • Added: Added option to hide button on individual posts and pages (on post/page editing screen)

1.1.2

 • Fixed: Removed use of session state storing for now as it caused errors for some

1.1.1

 • Fixed: Updated jQuery coding method to avoid JavaScript conflicts with other plugins and themes some were getting

1.1.0

 • Added: Added custom CSS area for advanced layout and styling
 • Added: Added checkbox option to remove the button’s surrounding <div> tag
 • Added: Button image and style updated to match Pinterest’s current embed code
 • Fixed: Changed the way the button click is called to solve pinning issues in Internet Explorer

1.0.2

 • Added: Added checkbox option to display/hide button on post excerpts
 • Fixed: “Pin It” links generated by the shortcode should not show up when viewing the post in RSS readers

1.0.1

 • Added: Added checkbox option to display/hide button on “front page” (sometimes different than home page)

1.0.0

 • Added: Added checkbox options to select what types of pages the button should appear on
 • Added: Display options above and below content are now checkboxes (one or both can be selected)
 • Added: Added shortcode [pinit] to display button within content

0.1.2

 • Changed: Moved javascript that fires on button click to a separate file

0.1.1

 • Fixed style sheet reference

0.1.0

 • Αρχική έκδοση