Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Post Bookmarks

Περιγραφή

Manage links attached to a post through a metabox, and setup how they are displayed in your posts… With a link favicon.

 • Nice GUI
 • Options page
 • Default link title and image based on its url (ajaxed)
 • Sort links by names or a custom order
 • Powered by the WP core bookmark functions
 • actions and filters hooks for developpers

Contributors

Contributors are listed here

Notes

For feature request and bug reports, please use the forums.

If you are a plugin developer, we would like to hear from you. Any contribution would be very welcome.

Localization

Στιγμιότυπα

 • Post Bookmarks metabox in the backend editor
 • Links displayed under a post
 • Settings page

Εγκατάσταση

 1. Upload the plugin to your blog and Activate it.

Συχνές Ερωτήσεις

How can I get only the links attached to a post ?

Use the function Post_Bookmarks::get_post_links($post_id,$args).
If you want to display those links use the function Post_Bookmarks::get_link_list($post_id,$args).

The two parameters are optionals.
$args should be an array of parameters – the same you would set when using the native get_bookmarks() function. Example :

<?php
$args = array('category'=>12);
Post_Bookmarks::get_link_list(null,$args);
?>
How can I get only the links NOT attached to a post ?

Use the the native function get_bookmarks() with the ‘post_bkmarks_exclude’ parameter. Example :

<?php
get_bookmarks( array('post_bkmarks_exclude'=>true) );
?>
How can I style a link based on its domain, using CSS ?

Use the data-cp-link-domain attribute, for example :

li.post-bkmarks[data-cp-link-domain='wikipedia.org'] .post-bkmarks-favicon {
  background-image: url('https://wikipedia.org/static/favicon/wikipedia.ico');
}
How can I change the way links are displayed ?

Use the filter post_bkmarks_single_link_html (located in the function Post_Bookmarks::get_link_html()), for example :

<?php

function custom_output_single_link($output,$link){
  return $output;
}

add_filter('post_bkmarks_single_link_html','custom_output_single_link',10,2);

?>

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Post Bookmarks” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

2.1.7

 • cleaned and updated doc.

2.1.6

 • Fixed ajax actions
 • links IDs order is now saved (only) with ajax each time links are reordered, and is a standalone PHP action

2.1.4

 • Fixed ajax actions
 • Updated Font Awesome
 • debug_log() function
 • better way of saving links / handling bulk actions

2.1.3

 • some code improvements + renamed some functions & filters

2.1.2

 • improved filter_bookmarks_for_post: removed the ‘include’ arg which was incompatible with ‘category’, ‘category_name’, and ‘exclude’ bookmarks parameters.
 • improved Post_Bookmarks::get_tab_links.

2.1.1

 • improved row actions
 • colorize the checkbox if the URL of the link is attached to the post

2.1.0

 • remove ‘hide_from_bookmarks’ option (see FAQ)
 • fix protocol bug
 • fix url field not hiding when quick editing a link
 • bulk actions

2.0.9

 • Renamed plugin from ‘Custom Post Links’ to ‘Post Bookmarks’
 • Upgrade routine for ‘Custom Post Links’ plugin
 • Improved class Post_Bookmarks_List_Table

2.0.8

 • ‘Quick Edit’ mode
 • Link categories column
 • Better way of saving existing / new links
 • improved javascript (& includes URI.js)
 • ‘hide_from_bookmarks’ option
 • Filters on the ‘get_bookmarks’ hook to include / exclude our links

2.0.7

 • cleaner code for blank row link + links tabe actions

2.0.6

 • try to guess the link name from remote page title or domain (ajaxed)
 • URL as first column
 • better way to load JS

2.0.5

 • Better output styling
 • Favicons : Option to automatically load URL pictures from Google API
 • New filter ‘post_bkmarks_get_for_post_pre’
 • New function ::get_blank_link()

2.0.4

 • minor

2.0.3

 • ignore targets (eg. ’_blank’) if a link is a local link
 • backend : use ‘_blank’ target for URLs in the links table
 • implemented links targets

2.0.2

 • Importer and admin notice for links from the original Custom Post Links plugin (metas ‘_post_bkmarks’).
 • new function Post_Bookmarks::save_link()
 • Improved function ‘post_bkmarks_get_existing_link_id’
 • new function ‘post_bkmarks_get_metas’

2.0.1

2.0

 • custom sorting
 • options page
 • set the link domain as class in the link output
 • display entries in metabox using class Post_Bookmarks_List_Table (extends WP_List_Table)
 • store / read entries from the Link Manager plugin (Worpress core) instead of metas
 • wrapped in a class, better code structure
 • use fontAwesome css, deleted drag_handle.png
 • various other improvements

1.0