Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Post-Plugin Library

Περιγραφή

The Post-Plugin Library does nothing by itself but must be installed to provide shared code for the Similar Posts, Recent Posts, Random Posts, Popular Posts, and Recent Comments plugins.

Version History

 • 2.6.2.1
  • support for recent comments to only show one comment per post
  • fix for donate link
 • 2.6.2.0
  • new {imagealt} output tag — rather like {imagesrc}
  • {excerpt} can now trim to whole sentences
  • content filter can now take parameter string
  • widget can now take parameter string
  • output can be appended to posts & feeds
 • 2.6.1.0
  • the current post can be marked manually
  • widgets now honour the option to show no output if list is empty
  • {commenterlink} now respects the appropriate filter
 • 2.6.0.0
  • version bump to indicate compatibility with WP 2.6
  • fix to really include attachments
  • new parameter for {imagesrc} to append a suffix to the image name, e.g. to get the thumbnail for attachments
 • 2.5.0.11
  • new option to include attachments
  • {php} tag now accepts nested tags
  • new output tag {authorurl} — permalink to archive of author’s posts
  • fix for numeric locale issue in Similar Posts
 • 2.5.10
  • new option to select algorithm for term extraction in Similar Posts
  • new manual links option in Similar Posts
  • fix for faulty non-English tag indexing in Similar Posts
  • fix for page selection in old versions of WP
  • made omit current post try harder to find current post ID
 • 2.5.0.9
  • new option to order Recent Posts by date of last edit rather than date of creation
  • new option to match the current post’s author
  • extended options for snippet and excerpt output tags
 • 2.5.0.7
  • new option to show by status, i.e., published/private/draft/future
  • {categorynames} and {categorylinks} apply ‘single_cat_name’ filter
  • fixes bug in WP pre-2.2 causing installation code to fail
 • 2.5.0.6
  • bug fix for new option for Recent Comments
 • 2.5.0.5
  • new option for Recent Comments: just_current_post
  • {snippet} and {commentsnippet} now handle ‘…’
  • {commentexcerpt} now same parameters as (excerpt}
 • 2.5.0.4
  • {commentpopupurl} targets the correct comment
 • 2.5.0.3
  • bug fix for showing pages when not selected
 • 2.5.0.2
  • {image} tag has even more options
  • new {commentpopupurl} tag
 • 2.5.0.1
  • made compatible with WP MU
 • 2.5.0
  • {image} has new post, link, and default parameters
  • new {imagesrc} tag
  • fix to empty category bug
 • 2.5b28
  • more work on {image} scaling
  • improvements to Similar Posts matching
  • experiment with Chinese/Korean/Japanese matching
 • 2.5b27
  • made {image} scaling more robust
 • 2.5b26
  • reverted thumnail serving (speed)
  • fix current post after extra query
 • 2.5b25
  • option to sort output, group templates
  • removed ‘trim_before’ option added more logical ‘divider’
  • {date:raw}, {commentdate:raw}, etc.
  • fix for {image} resizing when and not
  • {image} now serves real thumbnails
 • 2.5b24
  • fix for recursive replacement by content filter
  • fix to {gravatar} to allow for ‘identicon’ etc.
  • fix to {commenter} to allow trimming
  • fix a warning in safe mode
 • 2.5b23
  • new option to filter on custom fields
  • proper nesting of braces in {if} ; also allowed in condition
  • improved bug report feature
  • better way to omit user comments
 • 2.5b22
  • show_pages option now possible to show only pages
  • update for {postviews}
  • fix {commenterlink} giving no output
 • 2.5b21
  • fix bug in {snippet} stripping
 • 2.5b20
  • fix default behaviour of {gravatar}
 • 2.5b18
  • new tag {if:condition:true:false}
 • 2.5b17
  • enhanced {php}
 • 2.5b16
  • fix submenus to work with Lighter Admin Drop Menu
 • 2.5b15
  • fix bugs, add ‘included posts’ setting
 • 2.5b14
  • enhanced bug reporter
 • 2.5b13
  • added {gravatar}, extended {author}
 • 2.5b11
  • fixed problem with bug reporter
 • 2.5b9
  • clarifying installation instructions

Εγκατάσταση

 1. IMPORTANT! If you are upgrading from a previous version first deactivate the plugin, then delete the plugin folder from your server.

 2. Upload the plugin folder to your /wp-content/plugins/ folder.

 3. Go to the Plugins page and activate the plugin.

My web site has full instructions and information on customisation.

Συχνές Ερωτήσεις

Installation Instructions
 1. IMPORTANT! If you are upgrading from a previous version first deactivate the plugin, then delete the plugin folder from your server.

 2. Upload the plugin folder to your /wp-content/plugins/ folder.

 3. Go to the Plugins page and activate the plugin.

My web site has full instructions and information on customisation.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Post-Plugin Library” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές