Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Post title marquee scroll

Περιγραφή

Post title marquee scroll is a simple wordpress plugin to create the marquee scroll in the website with post title.

Check official website for live demo http://www.gopiplus.com/work/2011/08/08/post-title-marquee-scroll-wordpress-plugin/

Post title marquee scroll is a simple wordpress plugin to create the marquee scroll in the website with post title. In the admin we have option to choose the category and display order. We can add this plugin directly in the theme files. Also we have widget and short code option.

Features of this plugin

 • Easy to customize
 • Easy styles override option
 • Configurable scroll amount
 • Option to update scroll delay
 • Option to update the scroll direction
 • Option to pause the scroller on mouse over
 • Option to choose category
 • Option to select order
 • Option to enter number of post to scroll

Click here to see detail information about this plugin.

Plugin configuration

 • Drag and drop the widget.
 • Add directly in the theme.
 • Short code for posts and pages.

Στιγμιότυπα

 • Front Screen. http://www.gopiplus.com/work/2011/08/08/post-title-marquee-scroll-wordpress-plugin/

 • Admin Screen. http://www.gopiplus.com/work/2011/08/08/post-title-marquee-scroll-wordpress-plugin/

Συχνές Ερωτήσεις

Frequently Asked Questions

Κριτικές

7 Φεβρουαρίου 2017
Works as mentioned. (Even the plugins vertical marquee/vertical marquee post title work excellent). Documentation is ZERO and aims at dragging the users to the site I believe! (You don’t need to dude. Your plugins are good enough! They will come by themselves.) All the author had to do was to add this in the instructions on the plugins admin panel: Drag and drop the widget. Add the plugin in the posts or pages using short code: [post-marquee] inside text view in editor Add directly in to the theme using PHP code: “<?php echo do_shortcode(‘ [post-marquee] ‘); ?>” Note: 1. The widget for this plugin is not visible at all in the widgets 2. shortcode spelling is wrong inside the plugin. it is [post-marguee]. I have updated the file. if you haven’t use [post-marguee].
Ανάγνωση όλων των 5 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Post title marquee scroll” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0

First version.

2.0

Small short code bug fixed.

3.0

Tested upto 3.3

4.0

Reset Query issue has been fixed.

5.0

Tested upto 3.4

6.0

New demo link, www.gopiplus.com

7.0

Slight changes in the short code.

7.1

Tested upto 3.5

8.0

Tested up to 3.6
Added some security feature.

8.1

 1. Tested up to 3.8
 2. Now this plugin supports localization (or internationalization). i.e. option to translate into other languages.
  Plugin *.po file (post-title-marquee.po) available in the languages folder.

8.2

 1. Tested up to 3.9

8.3

 1. Tested up to 4.0

8.4

 1. Tested up to 4.1

8.5

 1. Tested up to 4.2.2

8.6

 1. Tested up to 4.3

8.7

 1. Tested up to 4.4
 2. Text Domain slug has been added for Language Packs.

8.8

 1. Tested up to 4.5
 2. Sanitization added for all input value.

8.9

 1. Tested up to 4.6

9.0

 1. Tested up to 4.7

9.1

 1. Tested up to 4.8

9.2

 1. Tested up to 4.9

9.3

 1. Tested up to 5.2
 2. Uninstall option added. All plugin reference and plugin table will be cleared during uninstallation.

9.4

 1. Tested up to 5.3

9.5

 1. Tested up to 5.4

9.6

 1. Tested up to 5.5

9.7

 1. Tested up to 5.7

9.8

 1. Tested up to 5.8
 2. Use plugin short code in the widget.

9.9

 1. Tested up to 5.9