Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

PrePost SEO

Περιγραφή

PrePost SEO plugin checks SEO score before publishing the post and helps to improve Web page SEO (Search Engine Optimization).

We are planning to provide up to 1000 free search queries for our users.

plugin Support

Bug Reports
Bug reports for PrePost SEO plugin are welcomed on Prepostseo.com.

Features of PrePost SEO plugin:

Check Plagiarism

Duplicate content harms a website SEO and ranking on search engines. Always make sure the article you are going to publish is a unique and plagiarism free.

 • Check Duplicate / plagiarized on one click.
 • Sentence wise checking
 • Display results for each sentence
 • Ignore current url of your blog.
 • You can also generate reports form website.
 • How it works check a demo here Plagiarism Checker

Seo Score Checker

seo score checker is now have more options. Now domain authority and page authority is also checked by seo score checker.
You can check seo review of your website. This plugin will analyze your website from every side and find every single possibility to improve your website seo.
How this SEO score checker works you can check its demo here: seo checker

Grammar Checker

Now wordpress users can perform grammar check direclty from your dashboard.

 • Check Grammar and Spelling on just one click.
 • View details about each mistakes.
 • provide relative terms for specific work or sentence.

Other Features

 • Check Words and characters in your current post
 • Check Headings in the live preview of that post
 • Count Links and check their do-follow and no-follow status
 • Warn you if any broken link found in your post
 • Check images in your post and alt attributes of your images
 • Calculate Keywords density in your post.
 • Display SEO score of your current post.
 • Analyze Meta tags in live preview (Meta Description, title, etc.)
 • Gives you suggestions for each post to improve your post SEO.
 • Optimizes your post titles for search engines like Google, Bing, etc.

Next Version:
Compare button will be available in the next version. Check Demo
More tools available.
Broken links checker
ping urls online. You can ping multiple urls to 65 search engines with just one click
Domain Authority Checker. Check Domain Authority of multiple websites
Page Authority Checker. Check Page Authority of multiple websites
Varify Backlinks
Moz Rank checker
Similar Page Checker

Recent Updates regarding Article Rewriter & Paraphrasing

We have recently added article rewriter at PrePostSeo. Purpose of developing article spinner is that; if your content is plagiarized you can rewrite your content to avoid plagiarism. There is no limit to using rewriter tool.

Paraphrasing Tool tool will be integrated with plugin directly in next versions; so the users can rewrite your text directly from the WordPress admin panel.

Another new feature has been added in the next version called plagiarism comparison search. Now the users will be able to compare documents for plagiarism with the WordPress plugin. Users can compare text with any source or URL. The updated tool is able to check the similarity between two documents, two webpages or two text files.

For Any help, please contact us.

Ετικέτες

wordpress seo, plagiarism, SEO, plagiarism checker, post SEO, post seo checker, broken link checker, grammar, grammar checker, spell checker, seo score, blog seo score, post seo score, , widgets, post widgets, widget

Στιγμιότυπα

 • Start Checking Your Post SEO
 • Review your blog post deeply and figure out all possible mistakes
 • Check Broken links in your post
 • Check Keywords density in the current post
 • Plagiarism checker will check each and every sentence
 • Displays overall SEO score for that post and also suggest you to improve your post SEO
 • Grammar and spelling checker

Εγκατάσταση

You can use the built in installer and upgrader, or you can install the plugin
manually.

 1. You can either use the automatic plugin installer or your FTP program to upload it to your wp-content/plugins directory
  the top-level folder. Don’t just upload all the php files and put them in /wp-content/plugins/.
 2. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού “Πρόσθετα” στο WordPress
 3. Visit your Options Page to check plugin status.
 4. Configure any options as desired, and then enable the plugin
 5. That’s it!

After Installation, create an account at prepostseo.com to get API key for your wordpress plugin and put that API key on the settings page of PrePost SEO.

Κριτικές

20 Σεπτεμβρίου 2017
It allows you 500 queries after you make an account on their site, Keyword checker for the lite one isn't very good.
12 Σεπτεμβρίου 2017
Hi, nice work with the plugin, I look forward to seeing the updates mentioned on your site. Quick question though on what constitutes a query. I just analyzed one post of about 600 words and it used 21 queries, seems a lot. What is a query and how can this number be managed/predicted (for budgeting purposes). Thanks, Joe
31 Μαρτίου 2017
I get really ticked when a plugin gives the impression it is free and take your email etc and then tell you it's not. MAD.
3 Σεπτεμβρίου 2016
I have tried several times to get this thing to work. I got an API key in my email, which I used, making sure that I did not copy any open spaces;the site keeps on telling me that I used the wrong API. Very annoying! James
Ανάγνωση όλων των 7 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“PrePost SEO” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

Version 2.0.1

 • Some bug fixed
 • Plagiarism Report Download option added

Version 2.0

 • More Simple And Fast
 • Compatible with all type of builders
 • Readability Score Added
 • Macthced Sources for Plagiarism
 • Document View for Plagiarism

Version 1.5

 • Plagiarism Checking 10x Faster
 • Check Previous Plagiarism Report results
 • Seo score checker for full website improved
 • Bugs fixing in design

Version 1.4

 • Bugs Fixing
 • New Plagiarism Checking Design
 • Now your data is even more secure with https requests

Version 1.3.3

 • Loading bug fixed
 • more fast

Version 1.3.1

 • Fixed some bugs..

Version 1.3

 • Compare button added in plagiarism checker
 • Site SEO score checker added
 • Grammar checker improved

Version 1.2.1

 • Image Compression Removed
 • improved Plagiarism checker
 • Some Bug fixed
 • Faster

Version 1.2

 • Image Compression Added
 • improved Grammar checker
 • No-title Bug fixed
 • Meta description and meta keywords bug fixed

Version 1.1

 • Grammar Checker Added
 • Queries Limit Increased
 • Options for checking added
 • Bugs Fixing

Version 1.0
First release.