Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

QR Code Login Admin

Περιγραφή

Permette l’accesso al tuo sito web senza inserire username e password, generando semplicemente un qr-code. Abilitato solo per gli amministratori.

Descrizione

QR Code Login Admin è un semplice ma utilissimo plugin che permette di poter far accedere al pannello di amministrazione del tuo sito wordpress direttamente scansionando il qr-code.

Che cosa permette di fare?

Consente agli amministratori di generare automaticamente il qr code per il proprio accesso. Di default, la scadenza del qr code è impostato ad un giorno (1 giorno)

L’amministratore può impostare la scadenza del collegamento dalle “Impostazioni” generali di WordPress. Questa impostazione consente di impostare il tempo di scadenza fino a un massimo di 365 giorni (1 anno).
Una volta raggiunto il tempo di scadenza preimpostato, il collegamento diventa inattivo e scade da solo e l’admin non potrà utilizzare nuovamente lo stesso qr code di accesso.

Chiunque disponga del collegamento di accesso avrà diritto ad accedere all’account fino alla scadenza del qr code.

Puoi accedere tramite qrcode tramite il tuo smartphone (se abilitato in fotocamera) , oppure installando applicazioni terze che permettono la lettura
Puoi accedere anche tramite pistola ottica qrcode usb

Newsss! Se avete necessità di offrire la scansione via web del qrcode, evitando di installare app di terze parti in quanto non si dispone della funzionalità in fotocamera
del qrcode, abbiamo rilasciato un plugin che permette di effettuare scansioni tramite la pagina web.
Basta semplicemente applicare lo shortcode su una vostra pagina e potete offrire un lettore di qrcode istantaneo
Qui il link del repository

Installazione

Puoi caricare il file zip da Plugin/Aggiungi Nuovo, dal pannello di amministrazione del tuo wordpress
oppure
Estrai il file zip e rilascia il contenuto nella directory wp-content / plugins / della tua installazione di WordPress, quindi attiva la pagina Plugin da Plugins.

Στιγμιότυπα

  • Qr Code nella lista utenti
  • Come impostare la scadenza
  • Apertura fotocamera Smartphone e Campo per Lettore Ottico QrCode USB

Συχνές Ερωτήσεις

Nessuna

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“QR Code Login Admin” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0.2

Inserita colonna con data di scadenza in base ai giorni impostati, affianco al qrcode.
Impostata visualizzazione in mobile per apertura fotocamera in login, impostata per desktop visualizzazione campo per lettori ottici in login.

1.0.1

Inserito Campo per Lettore Usb ottico in Login Admin
Inserito tasto per apertura fotocamera smartphone, nel caso si ha lo smartphone con il qrcode incorporato

1.0.0

Versione iniziale