Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

real.PostImages

Περιγραφή

English read below

Плагин дает возможность прикреплять дополнительные изображения к записям (в отдельной области, как дополнительное поле).

Для получения массива с информацией об изображения записи, можно использовать функцию get_post_images($post_id). Если параметр $post_id не указан, то будет взят ID текущей записи $post->ID.

Machine translation:

The plugin gives you the possibility to add images to the posts (in separate area, as an custom field).

To get the array with information about the posts images, you can use the function get_post_images($post_id). If the parameter $post_id is not specified, it will be taken ID of the current post $post->ID.

Στιγμιότυπα

  • Дополнительная область | Separate area
  • Окно добавления изображений | Window to add images

Εγκατάσταση

Как и любой другой плагин WordPress.

Machine translation:

Like any other WordPress plugin.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“real.PostImages” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.3

  • Добавлена поддержка страниц и пользовательски типов записей.

Machine translation:

  • Added support for Pages and Custom Posts Types.

1.2

  • Изменилась структура ар ива возвращаемы данны .

Machine translation:

  • Changed the array structure of the returned data.

1.1

  • Добавлена функция для получения информации об изображения записи get_post_images($post_id).

Machine translation:

  • Added function to get information about the posts images get_post_images($post_id).