Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Relations Post Types

Περιγραφή

This plugin allow to build relation between 2 custom types (posts, page, custom), very useful for manage related content on CMS type website.

A few example use cases:

 • manually lists of related posts
 • post series
 • rented houses connected to agency
 • etc.

Relationships are created from a settings page from the administration console.

This plugin can not do relationships with users, you should test this excellent plugin made by scribu
https://wordpress.org/extend/plugins/posts-to-posts/

Στιγμιότυπα

 • Metabox in Post Types for creating a relation
 • Option page to set relations between two content types

Εγκατάσταση

 1. Download, unzip and upload to your WordPress plugins directory
 2. Activate the plugin within you WordPress Administration Backend
 3. Go to Settings > Relations and enable relation between post type.

Display relations in its theme

Example, display 5 related pages in your single.php template :

<?php
$related_pages_ids = rpt_get_object_relation($id_post, 'page');
if ( count($related_pages_ids) >= 1 ) {
  $related_pages = query_posts( array(
    'post_type' => 'page',
    'post_status' => 'publish',
    'posts_per_page' => 5
    'post__in' => $related_pages_ids,
    'orderby' => 'post_date',
    'order' => 'DESC',
  ) );

  echo 'Related pages' . "\n";
  echo '<ul>' . "\n";
  foreach ( $related_pages as $post ) {
    echo '<li><a href="'.get_permalink($post).'">'.get_the_title($post).'</a></li>' . "\n";
  }
  echo '</ul>' . "\n";
}
?>

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Relations Post Types” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

 • Version 1.3.1 :
  • Change settings for quantity, allow to set quantity for each post type
  • Add DIE for direct access
  • Add UNINSTALL method, remove only option. (not yet DB)
  • Move translation to INIT hook
 • Version 1.3 :
  • Compatibility with WP 3.5
  • Refactory code: use static methods, use views, new conding standards
  • Add setting for set quantity items
  • Improve performance for rpt_get_objects_most_used()
 • Version 1.2.4 :
  • Compatibility with WP 3.4
 • Version 1.2.3 :
  • No released version
 • Version 1.2.2 :
  • Fix a potential error with PHP Opcode Cache
  • Remove most recent tab, performance bad
 • Version 1.2.1 :
  • Add query var with prefix “rel-” for each CPT allow filtering on URL
 • Version 1.2 :
  • Stable enough for remove beta version
  • Add some template functions for an easier usage
  • Fix a very rare bug when a post type have relation with the same post type and when this relation is empty, that delete others relations of this post id. (thanks to bniess for reporting bug)
 • Version 1.1-beta2 :
  • Fix possible bug with others plugin’s beapi that use import
 • Version 1.1-beta1 :
  • Add tab for searching
  • Add tab to select most used elements
  • Add function to get the most associated elements from a post_type
  • Add import/export config tool
 • Version 1.0.13 :
  • Fix a warning on admin write page
 • Version 1.0.12 :
  • Fix a bug with CSS not existing. (bug copy/paste)
  • Add a argument for get single relation
 • Version 1.0.11 :
  • Fix name plugin
  • Possible fix for widget, add reset and use “post__in” instead “include”
 • Version 1.0.10 :
  • Fix bug with data lost and quick edit
 • Version 1.0.9 :
  • Fix possible bug with folder name
  • Fix bug with functions API and switch_to_blog()
 • Version 1.0.8 :
  • Fix potential warning during saving.
  • Fix bug that not allow to uncheck all relations
 • Version 1.0.7 :
  • Fix several bugS during saving relations, get relations.
 • Version 1.0.6 :
  • Check compatibility with WP 3.0.1
  • Fix constant construction. (try dynamic method)
 • Version 1.0.5 :
  • Fix renaming class
 • Version 1.0.4 :
  • Fix generation of metabox on admin. Fix for correspond to description and remove stupid return…
 • Version 1.0.3 :
  • Fix notices
  • Allow relations between objects of the same post type
 • Version 1.0.2 :
  • Optimize some PHP codes
  • Add POT language + French
 • Version 1.0.1 :
  • Finalize widget !
  • Add nonce for improve security
 • Version 1.0.0 :
  • First version stable