Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Remove Emoji CSS and JS

Περιγραφή

This is the best plugin to remove Emoji CSS and JS from the website and improve the performance. You just need to install and activate this plugin to remove Emoji CSS and JS from the website.

Kindly let us know your feedback or comments to add more features in this plugin.

Εγκατάσταση

  1. Log in to your WordPress admin panel and go to Plugins -> Add New
  2. Type Remove Emoji CSS and JS in the search box and click on search button.
  3. Find Remove RSS Feed plugin.
  4. Then click on Install Now after that activate the plugin.

OR

  1. Download and save the Remove Emoji CSS and JS plugin to your hard disk.
  2. Login to your WordPress and go to the Add Plugins page.
  3. Click Upload Plugin button to upload the zip.
  4. Click Install Now to install and activate the plugin.

Κριτικές

22 Οκτωβρίου 2021
Just tested this on my staging site. Emojis are all still there. Double-checked here to confirm nothing else was required after activation to remove emojis. Sad. This code works if you add it to the end of your Functions.php file: // Disable emojis in WordPress function disable_emoji_feature() { // Prevent Emoji from loading on the front-end remove_action('wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7); remove_action('wp_print_styles', 'print_emoji_styles'); // Remove from admin area also remove_action('admin_print_scripts', 'print_emoji_detection_script'); remove_action('admin_print_styles', 'print_emoji_styles'); // Remove from RSS feeds also remove_filter('the_content_feed', 'wp_staticize_emoji'); remove_filter('comment_text_rss', 'wp_staticize_emoji'); // Remove from Embeds remove_filter('embed_head', 'print_emoji_detection_script'); // Remove from emails remove_filter('wp_mail', 'wp_staticize_emoji_for_email'); // Disable from TinyMCE editor. Currently disabled in block editor by default add_filter('tiny_mce_plugins', 'disable_emojis_tinymce'); /** Finally, prevent character conversion too ** without this, emojis still work ** if it is available on the user's device */ add_filter('option_use_smilies', '__return_false'); } // Disables emojis in WYSIWYG editor function disable_emojis_tinymce($plugins) { if (is_array($plugins)) { $plugins = array_diff($plugins, array('wpemoji')); } return $plugins; } add_action('init', 'disable_emoji_feature'); }
Ανάγνωση όλων των 2 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Remove Emoji CSS and JS” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές